FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      54. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  54 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112


Editörden | Nisan 2015 | Özel Sayı

Denetim, kurumların faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacıyla bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyeti olabilir mi? Yönetim süreçlerinin etkinliği ve verimliliği etkin bir denetimle artırılabilir mi? Kurumların risk yönetimi, iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek konusunda iç denetimin rolü ve önemi nedir?

Finans ve reel sektör şirketleri, kamu kurum ve kuruluşlarında kurumsal yönetim ilkelerine uyumun, risk yönetiminin ve iç kontrollerin yasal bir gereklilik haline geldiği ve buna bağlı olarak şirket ve kurum yönetiminde sorumlulukların arttığı bir dönemde, iç denetim ile bağımsız denetim kritik bir rol oynar hale gelmiştir. Bireysel yatırımcıyı korumak ve finansal raporlama sürecinin güvenilirliğini sağlamak amacıyla kurulan kamu gözetimi sistemleri yüksek kalitede ve güvenilir bir bağımsız denetim ortamının oluşturulması yönünde faaliyet göstermektedir. Bağımsız denetim ve iç denetim konuları Dergimizin Nisan 2015 Özel Sayısında yerini alacaktır. Bu özel sayıya denetim alanında, iç kontroller, risk yönetimi, kurumsal yönetim, bağımsız denetim ve kamu gözetimine dair özgün bakış açısına sahip akademik araştırma, inceleme ve çalışmalarınızı bekliyoruz. Bu özel sayının konuk editörü Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. İdil Kaya’ya şimdiden desteği için teşekkür ediyoruz.

 
FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YAYINLAR DERGİSİ YAZI YAYIN KOŞULLARI
 

1. Finans - Politik & Ekonomik Yorumlar dergisi 1964 yılından beri aylık olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Yazım dili Türkçe ve Yayın Kurulunun onay verdiği durumlarda İngilizcedir.

2. Finans - Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi’ne gönderilmiş olan makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. Finans - Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi’ne gönderilmiş olan makaleler yayınlanmaz ise talep üzerine iade edilebilir. Dergide yayınlanması kabul edilen veya yayınlanan yazı ve makalelerin yazılı ve elektronik ortamdaki tüm yayın hakları Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi’ne aittir.

3. Makaleler şekil ve içerik yönünden Dergi Editörü tarafından incelendikten sonra hakemlere gönderilmektedir. İçerik ve şekil açısından Dergi yayın formatına uymayan makaleler hakemlere gönderilmez ve bu durum yazar(lar)a bildirilir.

4. Makaleler, MS Word 2000 ve/veya üstü sürümlerde,11 punto, Times New Roman karakteri ile tek satır aralıklı olarak yazılır. Özetler 10 punto yazılmalıdır. Makale bilgisayar ortamında fpekonomikyorumlar@gmail.com adresine mail olarak gönderilmeli ve kayıt numarası alınmalıdır. İleri tarihli sorgulamalar bu kayıt numarası ile yapılır.

5. Makalenin başlığı ilk sayfanın başına kalın 14 punto, ilk harfler büyük diğerleri küçük olarak sayfa ortalanarak yazılır. Başlıktan sonra 12 nk aralık verilerek yazar ad(lar)ı unvansız olarak sayfa ortalanarak yazılır. Unvan, çalıştığı kurum ve elektronik posta (e.mail) adresi dipnot olarak belirtilir.

6. Yazar adından sonra 12 nk boşluk bırakılarak 150 kelimeyi geçmeyen Türkçe özet yazılır. Ardından İngilizce başlık ve yine 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde İngilizce özet yazılır. Yazının ana konusunu tanımlayan anahtar kelimeler bu özetlerin altında verilir. Anahtar kelimeler en az iki en çok 6 kelime olmalıdır.

7. Kaynaklara yapılan atıflar, dipnotlar yerine metnin içinde parantez arasında yapılmalıdır. Parantez içindeki ifadeler şu sırayla yer almalıdır: yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı: sayfa numarası. Eğer, yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, yıllar harfler ile farklılaştırılmalıdır. Yapılacak atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atfın yazarı belli değil ise, parantez içerisindeki ifadeler şu şekilde sıralanmalıdır; internet sitesinin kurumu, internet adresi, erişim yılı. Açıklamalar ise sayfa altında dipnot olarak verilir.

8. Yararlanılan kaynaklar, ayrı bir sayfada “Kaynakça” başlığı altında verilmelidir. Kaynakça başlığı ortalanarak yazılmalıdır. Yazar soyadlarının gösteriminde tamamen büyük harf kullanılmalıdır ve yazar isimleri açık bir şekilde belirtilmelidir. Kaynakça biçim kurallarına dair örnekler aşağıda sıralanmıştır:

Kitaplarda:
ACAR, Sadık; (2000), Uluslararası Reel Ticaret: Teori, Politika, Dokuz Eylül Ün. Yayınları, İzmir.
CHANG, Ha-Joon; (2003), Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü, Çev.: T. A. Onmuş, İletişim Yayınları, İstanbul.
SARNO, Lucio and Mark P. TAYLOR; (2003), The Economics of Exchange Rates, Second Edition, Cambridge University Pres, United Kingdom.

Makalelerde:
MARION, Nancy P.; (1999), “Some Parallels Between Currency and Banking Crises”, International Tax and Public Finance, 6(4), pp. 473-490.
BAŞ, Türker ve Kadir ARDIÇ; (2002), “The Impact of Age on The Job Satisfaction of Turkish Academicans”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(3), ss. 89-102.

Derlemelerde:
DAHLMAN, Carl J. and Richard NELSON; (1995), “Social Absorption Capability, National Innovation Systems and Economic Development”, Bon-Ho KOO and Dwight PERKINS (Ed.), Social Capability and Long Term Economic Growth, St. Martin Press, New York, pp. 82-122.
METHİBAY, Yaşar; (2003), Avrupa Birliğinde İhale Sistemi ve GATT İhale Kodu”, iç. Binnur ÇELİK ve Fatih SARAÇOĞLU (Ed.), Maliye Seçme Yazıları, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni Geliştirme Vakfı Yayını, ss. 125-142.

İnternetten Alınan Kaynaklarda:
TİGREL, ALİ; “Timetable: What will Happen and When,” http://europa.eu.int/euro/html. 27.09.1999 ACEMOGLU, Daron and Simon JOHNSON; (2006), Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth, NBER Working Paper 12269, http://www.nber.org/papers/w12269, 06.06.2006.

Not:
Yabancı dilde yayınlanmış çalışmalarda bağlaçlar ve kısaltmalar metin dili ile uyumlu olmalıdır. Örneğin metin dili İngilizce olan bir çalışmada ‘ve’ bağlacı yerine ‘and’, ‘ss.’, kısaltması yerine ‘pp.’kullanılmalıdır.

 

editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

    Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak %20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 Bu fırsattan faydalanınız.