FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

 
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
 
2008

Yorum | Aralık 2008 | Adnan  NAS

Kriz ve Yapısal Dönüşüm
Yıl sonuna doğru dünyada krizin kaygı verici temposunda pek bir değişiklik yok iken Türkiye’de likidite ve döviz dengelerinde göreli bir istikrar gözleniyor. Bunda Merkez Bankası’nın artık likiditekrizi gündemine hakim olduğu inancı ile IMF ile anlaşma beklentisinin de kuşkusuz rolü var. Bundan sonra önceliklerin belirlenmesinde ve politikaların tasarımı ve uygulamasında hata yapılmadığı takdirde krizin, mümkün olabilecek en az hasarla atlatılabilmesi imkansız değil ... Devamı >>

Yorum |Kasım 2008 | Adnan  NAS

Krizden Çıkışta Seçici Olmalıyız
Öyle anlaşılıyor ki her şeyin ve herkesin dolaylı olarak da olsa birbirine bağlı ve risklerin de bulaşıcı olduğu bir dünyada, ulusal politikaların ve uygulamasının tasarımı sadece yurt içindeki durum, sorunlar ve ihtiyaçlar ile değil, uluslararası durum, koşullar ve eğilimler ile de ilgili geniş bilgi ve analiz gerektiriyor. Şimdi olduğu gibi tam anlamıyla küresel bir kriz konjonktürü, bu özelliğin sadece uzmanlar ve yöneticiler tarafından değil, geniş halk kitleleri tarafından da bir ölçüde anlaşılmasını, en azından hissedilmesini kolaylaştırıyor ... Devamı >>

Yorum |Ekim 2008 | Adnan  NAS

Krizden Sakınmak ve Sihirli Mevzuat Önerileri
Son iki yazımızı küresel finans krizinin bizi de etkileyecek bazı özelliklerine ve Türkiye ile ilgili yaptığı çağrışımlara ayırdık. Ancak kriz giderek öyle derinleşiyor ve fazla boyut kazanıyor ki artık bir süre için gündemin birinci sırasını yeni strateji ve program arayışından alacak gibi görünüyor. Biz yine de bu yeni zorluğun, yurtiçi katma değer üretimini ve ekonominin rekabet yeteneği ile yatırım cazibesini arttıracak dönüşüm programının önemini azaltmadığını, sadece programın gecikmesindeki maliyeti ve hayata geçirilmesindeki zorluk derecesini, dolayısıyla Türkiye’nin omuzlarındaki yükü büyüttüğünü savunuyoruz ... Devamı >>

Yorum | Eylül 2008 | Adnan  NAS

Fırsatlar Artarken Dağılmayalım
Bunca belirsizlik ve düzensizliğe rağmen, yeniden şekillenen dünya dengelerinde önce Ortadoğu’nun, şimdi ondan da fazla Avrasya’nın önem kazanması Türkiye’nin kalıcı büyüme ve istikrar özlemi için başarmak zorunda olduğu zorlu ve çok boyutlu dönüşümün fırsat değerini arttırıyor. Kamu ve özel kesimiyle ülkenin göstereceği performans, sadece rekabet gücünü ve dünya ligindeki konumunu yükseltmesi yönünden değil, halen yüz yüze olduğu ve muhtemelen önümüzdeki dönemde yenilerinin ekleneceği ekonomi dışı sorunları ile baş etme yeteneğini arttırması yönünden de önemli ... Devamı >>

Yorum | Ağustos 2008 | Adnan  NAS

Arazi Engebeli Reel Kesim Edilgen
Geçen yıl bu zamanlarda genel seçimlerin ardından yayınlanan bir yazımızda, yeni siyasi krizler yaratılmaz ve enerji israfına yol açılmazsa bile ekonomik istikrarın pekiştirilmesi, kalıcı büyümenin ve dolayısıyla yüksek katma değere yönelik ekonomik yapı dönüşümünün sağlanması gibi ağır bir gündemin yönetimi beklediğini, aynı günlerde yayınlanan ISO-500 verilerinin bu yöndeki kaygıları teyid ettiğini belirtmiştik. (24 Temmuz 2007 tarihli Dünya) Aynı listenin geçen hafta yayınlanan 2008 yılı versiyonu, iyimserlik aşılamayan bir yılın ardından bekleneceği gibi durumda olumlu bir değişiklik olmadığını, üstelik ortaya çıkan tablonun yakın gelecek ile ilgili umut verici yorumlara da pek imkan vermediğini gösteriyor ... Devamı >>

Yorum | Temmuz 2008 | Adnan  NAS

Yeni Bir Programın Eşiğinde
Türkiye, geçen yıla göre bilinmeyeni ve belirsizliği daha fazla, zorlu tercihlerin de fazlalaştığı bir döneme giriyor. Uluslararası finans piyasalarındaki kötüleşme bir yandan, içerde reform sürecindeki gereksiz yavaşlama diğer yandan önümüzdeki fırsatları azaltmış, tehlikeleri ve tehditleri arttırmış durumda. Üstelik geçen yılki seçimler ile aşacağımızı umduğumuz siyasal istikrarsızlık ihtimali, hem de daha ağırlaşmış bir halde, yeniden ortaya çıkmış bulunuyor.Ayrıca bu çok boyutlu risk ortamı, ideolojik yanı ağır basan sistem eleştirilerinin de daha sık seslendirilmesine ve daha fazla ciddiye alınmasına, dolayısıyla kafaların da iyice karışmasına çok müsait. Oysa kendi yarattığımız belirsizlikleri bir yana bırakırsak, yapılacak işler ve izlenecek yol haritası yönünden çok fazla değişiklik olduğu
söylenemez ... Devamı >>

Yorum | Haziran 2008 | Adnan  NAS

Genç İşsizliği ve Bilgi Toplumu
Geçtiğimiz ay 19 Mayıs Gençlik Bayramı’nı kutladık. Bayramları kutlamak, biraz da tatil anlamına geldiği için, severek yaptığımız bir iş ama anlamlarını yeterince düşündüğümüzü söylemek zor: Gerek eğitim sistemimizin kalitesi, gerekse işsizlik rakamlarında gençlerin artan payı gençlik politikalarında başarılı olmadığımızı ya da daha kötüsü bu konuda bilinçli bir politikamız olmadığını gösteriyor. Oysa hem dünyada genel kabul gören sınıflamalar altını çiziyor, hem de biz defalarca söyledik, Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda çok ihtiyaç duyacağı büyüme potansiyeli bakımından tek ayırt edici gücü genç ve dinamik nüfusu ... Devamı >>

Yorum | Mayıs 2008 | Adnan  NAS

BRIC ve BIZ
Dünyanın içinde bulunduğu durum, iktisatçıların içinden çıkmakta zorlandıkları, kimsenin geleceği tam olarak kestiremediği bulanık bir manzara arz ediyor. Aslında böyle durumlar, tehdit olduğu kadar, hangi ölçekte olursa olsun, kontrol edemeyecekleri değişkenlere karşı koruma önlemleri alan ve kontrol edebileceği değişkenlerle ilgili akıllı stratejiler belirleyebilen oyuncular için önemli fırsatlar da doğurabilir. Hele bizim gibi yumurta kapıya dayanmadan atılım yapmakta zorlanan ülkeler için, verimliliğe odaklanmak ve dağılımı değişmekte olan küresel kaynakları çekerek tasarruf yetersizliğini gidermek, böyle zamanlarda normal konjonktür dönemlerinden daha uygun bir zemin bulmuş olabilir. Üstelik gelişmeler, ileri ülkeler ile aramızda hiç kapanmayacak gibi duran mesafeleri kısaltırken ... Devamı >>

Yorum | Nisan 2008 | Nesrin  NAS

Bahar Yoğun Sisle Geldi
Bir önceki yıla göre daha soğuk ve yağışlı geçen kış mevsiminin ardından özlemle beklediğimiz bahar
bir türlü gelmiyor. Güneş, yoğun sis ve bulutların arasından sıyrılamıyor. Tıpkı havalar gibi, ekonomi ve siyasette de bulutlar dağılmıyor.Oysa 22 Temmuz seçimlerinin ve Cumhurbaşkanlığı krizinin aşılmasının ardından güneşin yüzünü,eski parlaklığında olmasa bile, göstereceğinden emindik. Ne oldu da sis daha da yoğunlaştı,yağmur bulutları fırtına bulutlarına dönüştü. Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. Global kriz ilk sinyallerini vermeye başladığında, biz her zaman yaptığımızı yaptık. Sorunu görmezden geldik, bize bir şey olmaz nakaratını söylemeye başladık. 2006 Mayısından sonra içine girdiğimiz rehavetten çıkmak istemedik.Yapmamız gerekenleri sürekli erteledik ... Devamı >>

Yorum | Mart 2008 | Adnan  NAS

Milli Gelirde Düzeltme ve Sonrası
Ülkemizde öteden beri en büyük sıkıntılardan biri ölçümleme ve istatistiktir. Bu nedenle gerek makroekonomi düzeyindeki, gerekse işletme düzeyindeki tartışmaların ve politika önerilerinin çok da fazla tutarlı ve anlaşılabilir olmadığına, hatta bazen ”entellektüel kıraathane söyleşileri” düzeyini pek fazla aşamadığına çokça tanık olmuşsunuzdur. Bu nedenle hafta sonunda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nun açıkladığı yeni milli gelir ölçümü, muhtemelen iktisatçılarca çok tartışılacak olmasına rağmen, uzunca bir süredir birçok farklı karineden hareket ile bizim de kuşkulandığımız ve Türkiye’ye dışarıdan bakanların da çok defa sorgulama ihtiyacı duydukları bazı önemli rakamları değiştirince doğrusu çok da şaşırmadık ... Devamı >>

Yorum | Şubat 2008 | Adnan  NAS

Beklentiler ve Çıkış Yolu
2008 yılının nasıl geçeceği rakamların nasıl yönetileceğine değil, beklentilerin nasıl yönetileceğine bağlı.Sermayenin ve bilginin sınırsızca dolaşıma konu olduğu, hatta yakında nitelikli işgücünün de bu
sınırsız dolaşıma dahil olacağı 21.yüzyılda ekonomi yönetimi öncelikle beklentilerin yönetimidir. Hele bizim gibi hafızasında krizli,inişli çıkışlı ve acılı büyüme yolculuğu anıları oldukça taze olan toplumlarda beklenti yönetimi çok daha büyük önem arz eder. Beklentilerin kötüleşmesi, makro dengeler aksini söylese dahi bireylerin tüketici ve yatırımcı olarak tavırlarını değiştirmesi sonucunu doğurur. Harcamalar ve yatırımlar askıya alınır, büyüme yavaşlar ... Devamı >>

Yorum | Ocak 2008 | Dr. Nesrin NAS

Yeni Bir Yıla Girerken
2008 yılının ilk sayısında ,önümüzdeki yıla ilişkin bazı öngörülerimi siz değerli okuyucularımızla paylaşmak istiyorum. Geçen sayıda 2008’in zor bir yıl olmaya aday olduğunu, enflasyonla mücadele amaçlı para politikası ile ekonomik büyüme amacının 2006 Mayıs dalgalanmasından sonra çatışmaya başladığını 2007 yılının seçim yılı olması nedeniyle sıkı bütçe politikasından kısmen ödün verildiğini (2007’nin ilk yarısında kamu tüketimi yüzde 8, kamu yatırımları da yüzde 2.5 arttı), dolayısıyla enflasyon hedefinin tutturulamayacağını belirtmiştik ... Devamı >>

 

editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak %20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 Bu fırsattan faydalanınız.