FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

 
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
 
2009

Yorum | Aralık  2009 | Adnan  NAS

Yol Belli Olsa Zaman Uygun
Bazı tespitler var ki, “çok doğru ama biz bunları zaten biliyorduk” hissi uyandırsa da, ısrarla tekrar edilmesinde büyük yarar var. Özellikle bizim geleneksel arızalarımızdan biri olan kolektif odak dağılmasından kaçınmak için, daha da önemlisi ekonominin bütün aktörlerinin üzerinde uzlaştığı bir yol haritasının belirlenmesi için artık temel gündemden uzak ayrıntılarda karmaşık tartışmalarla vakit yitirmemek, hele rekabetçilik ve verimlilik arayışını boş verip mevcut sınırlı kaynaklardan pay kapmak gibi yanlış önceliklerle uğraşmamak gerekiyor. Aslında Türk ekonomisinin kriz öncesinde başlayan ve büyüme performansının sürdürülebilirliğini tartışmalı kılan yavaşlama ve büzülme süreci krizle birlikte hızlanıp daralmaya dönüşmüş, ama bu arada küresel düzen de alt üst olduğu için zaten yapmak zorunda olduğu yapısal dönüşüm ve atılım için eskisinden daha uygun bir fırsat ortamı yakalamış ve zaman kazanmıştır. Ne var ki bu fırsatı ve zamanı iyi kullanmak bize kalmıştır ... Devamı >>

Yorum | Kasım  2009 | Adnan  NAS

Çözüm Kamu Özel İşbirliğinde
Krizin, en azından şimdiye kadar bildiğimiz görünümüyle, hafiflemeye başlaması, her ülkenin yeni dönemde ve yeni küresel koşullarda konumunu belirleme çabasında ayrışması, yani kurallar ne kadar ortak olursa olsun performanslarda her koyunun kendi bacağından asılması sürecinin de başladığına işaret ediyor. Türkiye’nin bu süreci avantajlı sonuçlandırabilmesi için hem yapısal reformları süratle tamamlamayı, hem de büyüme dinamiklerini yeniden hızlandırmayı amaçlayan zorlu bir programı gerçekleştirmesi gerektiğini, açıklanmış olan Orta Vadeli Program’ın bu kapsamlı yol haritasının sadece temkinli bir başlangıcı sayılabileceğini biliyoruz. Artık bütün temel politika alanlarında toplumsal enerjiyi uyumlu bir şekilde harekete geçirmek gibi başarılı örneklerini pek de görmediğimiz bir performans gerçekleştirmek gerekiyor ... Devamı >>

Yorum | Ekim  2009 | Adnan  NAS

Avantajlı Olmak Yetmez
Gelişmiş batı ülkelerinin yazılı ve görsel basınını izleyenler, bu krizin daha önceki devrevi ve konjonktürel krizlerden derin bir şekilde farklı olduğunun işaretlerini sık sık görüyor olmalı. Bütün tartışmalar, başta küresel dengesizlikler ve finansal kesimin işlevi ve sınırları olmak üzere sistemin temelleri üstünde yoğunlaşıyor. Belli ki sigortaları sağlamlaştırılmış olarak yeniden şekillendirilecek bir düzene geçiş sancılarını yaşıyoruz. ... Devamı >>

Yorum | Eylül 2009 | Adnan  NAS

Hem Sağlam Mali̇ye Hem Yatırım Cazi̇besi
Ekonomi gündeminin ağırlığının artacağı sonbahar aylarında maliye ve belki de para politikalarında ne gibi yeniliklerle karşılaşacağımızı henüz kestiremiyoruz. Ancak yetkililerin birbirini doğrulayan açıklamaları, IMF anlaşması olsa da olmasa da, mali disiplin kaygılarının yönlendireceği bir kamu maliyesi yönetiminin, krizin iç talep ve üretim üzerindeki olumsuz etkilerinde henüz hissedilir bir iyileşme olmamasına rağmen, çok daha güçlü ihtimal olduğunu gösteriyor. Para politikasında üstelik orta vadeyi içeren bir gevşeme tercihi ortaya konduğu, maliye politikasında benzer bir gevşemenin doğuracağı risk ve gevşek para politikasının başarı şartları arasında mali disiplinin zaten önaldığı düşünülürse böyle bir denge arayışının rasyonel olduğunu da kabul etmek gerekir. ... Devamı >>

Yorum | Ağustos 2009 | Adnan  NAS

Fırsat Yeniden Yapılanmaktır
Hep söyleriz, hem birey hem de firma bazında toplumsal reflekslerimiz abartılıdır; bu yüzden ekonomik gelişmeleri ve göstergeleri değerlendirirken siyah beyaz gibi uç renklerde dolaşmayı, gerçeğe daha yakın olan ve detay çalışması gerektiren gri tonlardan uzak durmayı tercih ederiz. Krizin küresel ve yerel düzeyde yarattığı belirsizliklerin kendi yapısal çözüm arayışlarımız ile çakıştığı bugün içinde bulunduğumuz durum da, büyük ihtimalle, ne iyimserlerimizin sandığı kadar iyi, ne de kötümserlerimizin sandığı kadar kötü ... Devamı >>

Yorum | Temmuz 2009 | Adnan  NAS

Ekonomide Diyet ve Yeni Hedefler
Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yüzde 6.2 gibi keskin bir daralma yaşayan Türkiye ekonomisinde, bu yılın ilk çeyreğinde bunun iki katından fazla ikinci bir küçülme olduğunun ortaya çıkması, aslına bakarsanız, toplumda çok da yıkıcı bir etki yapmışa benzemiyor. Ülkemizi birinci çeyrek bağlamında geçen yıla göre küçültme rekortmenleri arasına sokan bu gelişmenin, genellikle beklentilerin de üstünde olmasına rağmen, büyük bir şaşkınlık yaratmamasının temelinde krizlere şerbetli ve kaderci oluşumuzun da etkisi var, esnekliği ve refleksleri yüksek bir ekonomik yapıya sahip oluşumuzun da ... Devamı >>

Yorum | Haziran 2009 | Adnan  NAS

Teşviklerde Büyük Adım ve Yeni Önlem Paketi
Nihayet kısa vadeyi aşan bir stratejik inisiyatif alabileceğimizin somut bir örneği önümüzde. Aslında 2007 den bu yana, artık kendi programımızı hazırlamanın vaktinin geldiği, rekabet yeteneğimizi artıracak ve kalıcı büyüme rotasına yerleşmemizi sağlayacak, yurtiçi katma değer üretimini ve işgücü verimliliğini yükseltecek böyle bir programın temel ayakları arasında kayıt dışının azaltılması ve vergi tabanının yaygınlaştırılması ile birlikte yeni bir teşvik sistemi tasarımının öne çıktığı biliniyordu...Devamı >>

Yorum | Mayıs 2009 | Adnan  NAS

Büyüme ve Rekabet İçin Reform
İster firma ölçeğinde, ister sektör ya da ulusal ekonomi ölçeğinde öne çıkmanın, rekabette kazanmanın yolunun kritik performans alanlarının birinde başkalarından açık bir şekilde farklı ve üstün olmaktan geçtiği bu işe kafa yoranlarca genellikle kabul edilir. Baktığımız açıya göre böyle bir kıyaslamaya esas olabilecek birkaç düzine faktör bulunabilir ama bunların tümünü üç temel kategori altında toplamak mümkündür: İnsan ve sermaye kaynakları, teknoloji ve yönetim ... Devamı >>

Yorum | Nisan 2009 | Adnan  NAS

Normalleşme Arayışında Yoruluyoruz
Hatırlıyorum 90’lı yılların bıktırıcı çalkantıları, yerli malı ve ithal krizleri sonrasında 2001 krizine doğru sürüklenirken özellikle İstanbul’da yoğunlaşan ekonomi tartışmalarının ana teması “normalleşme” arayışıydı. Aslında bu kavramdan çeşitli kesimlerin anladığı farklı da olsa, 80’li yılların başından yani Özal döneminden başlayarak adı konmadan hatta bazen inkar edilerek girişilen çabaların ve çatışmaların temelinde Türk ekonomisinin normalleştirilmesine dönük program denemeleri ile mevcut yapının direnç tepkilerinin bulunduğunu söylemek yanlış olmaz ... Devamı >>

Yorum | Mart 2009 | Adnan  NAS

Güven ve İletişim İhtiyacı
Artık dünya ile birlikte bizim de fazlasıyla hissettiğimiz küresel bunalımın son yirmi yılda karşılaştığımız önceki krizlerden farkı, finansal olmaktan çıkıp süratle kitlelerin günlük hayatlarını etkileyen ekonomik bir kriz halini alması. Moraller bozuk, çünkü reel piyasalar daralmış, stoklar ve borçlar artarken satışlar ve nakit akışı duraklamış durumda ... Devamı >>

Yorum | Şubat 2009 | Adnan  NAS

Daha Aktif Bir Kamu Yönetimi
Hep hayıflandık durduk ama bolluk dönemlerinde temel ve yapısal sorunların, bu alanlardaki zaafların ihmali, anlaşılan biraz da eşyanın tabiatı gereği. Ancak sıkıntılı zamanlarda, büyük ölçüde de mecburiyetten, mutfağımızı elden geçirmeye, risk yönetimine, maliyet kontrolüne ve bütçelemeye önem vermeye başlıyoruz. Ne var ki bu yaklaşım genellikle sıkıntının kapsamı ve süresi ile sınırlı kalıyor, yapıyı güçlendirmeye ve gelecekte ortaya çıkacak sıkıntıları daha kolay savuşturmaya yönelik köklü dönüşüm programına dönüşmüyor ... Devamı >>

Yorum | Ocak 2009 | Adnan  NAS

Daha Etkin Bir Karar Süreci İçin
Reel sektörde son iki ayda belirginleşen üretim ve işsizlik rakamlarındaki kötüleşme, krizin finans sistemindeki çöküş ile ilgili ilk dalgasının dışında kalmamızın, ikinci aşamayı yani reel kesimdeki sıkışmayı ilk dalgadan büyük hasar gören gelişmiş ülkeler ile eşanlı yaşamamıza engel olmayacağı yolundaki öngörümüzü doğruluyor ... Devamı >>

 

editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak %20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 Bu fırsattan faydalanınız.