FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

 
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
 
2014

Yorum | Aralık 2014 | Adnan  NAS

Edilgenlik Kader Değil
Zaman geçtikçe kendimi dinleme isteğimin azaldığını hissediyorum, sebebi de eskiden tükenmez gibi görünen ve iyimserlik aşılayan pozitif enerji kaynağının sık sık arızalanması. Nasıl olmasın ki yıllardır bol laf, toplantı ve şov ürettiğimiz halde bunların pek azını uygulamaya aktarıyor, hayata geçiriyoruz. Dünyada her şey baş döndürücü bir hızla değişirken, biz hala babadan kalma yöntemlerle üretmeye çalışıyor, tıkanınca da ya daha fazla teşvik, ya da rant arayışına giriyoruz...Devamı >>

Yorum | Kasım 2014 | Adnan  NAS

Rehavet Riski ve Algı Farklılıkları
Sık sık söylediğim bir şey vardı ya, Türkiye’nin gerçek ve kapsamlı bir sıçrama programı yapması, daha önemlisi bunu topluma yayılmış bir bilinç ve anlayış birliğiyle uygulaması için sadece tutarlı matematik modellerin ya da konjonktür politikalarında başarının yeterli olmadığı, toplumsal ve ekonomik yapının dokusunda ve niteliğinde bir dönüşüm gerektiğine dair. Son on gün içindeki bir dizi olay maalesef bunu çok doğru olduğunu yeniden hatırlattı...Devamı >>

Yorum | Ekim 2014 | Adnan  NAS

Tadilat Vakti Geçiyor
Belli ki sadece filmlerde ya da sporda değil, ekonomide ve iş hayatında da başarı ve liderlik gibi hedefleri konuşmayı çok seviyoruz ama bunu slogan düzeyinde bırakıyor, gereğini yapmayı, plan program yapmayı, yapsak da uygulamayı beceremiyor ya da istemiyoruz. Son yıllarda bir ilerleme kaydettik, sık sık programlar ya da eylem planları hatta stratejik planlar yapmaya başladık, âmâ bunları hayata geçirme noktasında hala tekliyoruz...Devamı >>

Yorum | Eylül 2014 | Adnan  NAS

Senaryolar Oyuncularla Güzelleşir
Düşünmekten çok konuşmaya yatkın toplumsal genlerimizin yol açtığı laf ve haber kalabalığı arasında gerçekten önemli ve eski tabirle "sadre şifa" olanları bulup ayıklamak bayağı çaba gerektiriyor. Aksi takdirde dünyayı kendimizden ibaret sayıp devekuşu gibi kafamızı kuma gömerek dev aynalarına bakmamız işten bile değil. Oysa potansiyelimiz ve avantajlarımız hiç de böyle içine kapalı ve düşük standartlı bir düzey ile yetinmemizi haklı çıkarmıyor...Devamı >>

Yorum | Ağustos 2014 | Adnan  NAS

Kusurlu Piyasa Sıradan Şirketler Doğurur
Biraz Akdenizli, biraz da doğulu olduğumuzdan mı nedir siyaset ile ilgili konularda adrenalinimiz hep yüksek, fakat ekonomi ve bilim/kültür konularında oldukça düşük görünüyor. Hadi bilim ve kültürdeki sessizliğimizi hayati reform ihtiyacını hep vurguladığımız eğitim sistemindeki zafiyete yoralım, ya siyasal tercihlerde bile açık ara birinci faktör olduğu kabul edilen ekonomideki sükunetimizi nasıl açıklamalıyız? Devamı >>

Yorum | Temmuz 2014 | Adnan  NAS

Dağınık Kafayla Strateji Zor
Öteden beri hayretle ve kaygıyla gözlemlediğim özelliklerimizden biri, bizim ülkemizde ortak paydaların, yani artık üzerinde tartışmaya gerek görülmeyen kabullerin son derece az olmasıdır. Teknik düzeyde uzmanlar açısından en temel doğruların bile kamuoyunda sulandırılıp ortada kalması, kesimler arasında ortak değerlerin söz konusu olmaması, siyasal kadroların tümüyle asimetrik bir zeminde tartışmaları olağan karşılanıyor... Devamı >>

Yorum | Haziran 2014 | Adnan  NAS

Bileşik Kaplar İşimize Yaramaz
Fizikteki "bileşik kaplar" kuralını bilirsiniz, tabanları birleştirilmiş farklı biçimlerdeki kaplara konan sıvının aynı düzeyde hizalanacağını açıklar. Her zaman olmasa bile çoğunlukla bir toplumun farklı kesitlerinde ve kurumlarındaki gelişmeleri izleyince de bu kuralın geçerli olabileceği sonucuna varmak mümkün. Özellikle değişik alanlarda birbirinden çok farklı performanslar beklemenin gerçekçi olmadığını belirtmek açısından oldukça isabetli bir yol olduğu açık... Devamı >>

Yorum | Mayıs 2014 | Adnan  NAS

Kamu'nun Öncelikli Misyonu Hangisi?
Son zamanlarda sık sık dikkat çekme gereğini duyduğumuz söylem-uygulama farklılığı her zaman açık ve basit şekilde ortaya çıkmıyor. Bazen de dolaylı ve karmaşık, yani ancak üzerinde etraflıca düşünüldüğünde farkına varılacak nitelikte oluyor. Sözgelişi otuz şu kadar yıldır yerel yönetimlerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin öneminden sözediyoruz, ama zaman içinde yapılan düzenlemelerin sonuçta merkezi yönetimi daha da yoğunlaştırdığını görüyoruz... Devamı >>

Yorum | Nisan 2014 | Adnan  NAS

Borç Zorlaşıyor, Yiğit de Zorda
Ülkeleri ve halkları tanımak için yararlı yollardan birinin o ülkenin özdeyişleri, hatta yaygın deyimleri olduğuna inanırım oldum olası. Gerçekten de yüzyılların imbiğinden, birikmiş yaşam pratiklerinden süzülüp gelen bu sözler, çoğunlukla o topraklarda yaşayan insanların zihniyet kodlarını, davranış kalıplarını açıklayan ilginç ipuçları taşır. "Borç yiğidin kamçısıdır" da sık sık karşılaştığımız böyle sözlerden biri...Devamı >>

Yorum | Mart 2014 | Adnan  NAS

Yılmamak Ama Savrulmamak
Tam da tahmin ettiğimiz gibi oldu, Akdeniz ve doğu sentezini yansıtan toplumsal genlerimiz, son ateşli gribi atlatınca süreğen hastalıklarını yok farzedip kendini koyverdi. Oysa seçimin hemen ertesinde de söylemiştik, siyasi istikrar üzerinde kuşku bulutları doğmadan da, Türk ekonomisinin durumu, bırakın günlük güneşli olmayı, ciddi bozulma ve normalden uzaklaşma belirtileri gösteriyordu. Kaldı ki seçim konjonktürü, yerel seçimlerin yapılması ile sona ermiş değil; önümüzdeki bir yılı aşkın dönemde belki de ülkenin gelecek 10 yıllık serencamını belirleyecek iki önemli seçim daha var...Devamı >>

Yorum | Şubat 2014 | Adnan  NAS

Yeniden Yörüngeye Oturmak
Bir önceki yazıda temel sorunumuzun zamana dayanıklı ve özgün bir strateji ile olgun ve homojen bir orta sınıfa sahip olamayışımızda aranması gerektiğini belirtmiştik. Zira kısır döngülerden kurtulmayı sağlayacak zorunlu fakat külfetli çözümlerin önündeki direnci aşabilmenin yolu yönümüzü bulacağımız bir oyun planının ve dönüşüme sahip çıkıp onu talep edecek güçlü bir toplumsal desteğin varlığından geçiyordu...Devamı >>

Yorum | Ocak 2014 | Adnan  NAS

Yeni Yıla Farklı Gündem
Yeni yılın 2013'ten kötü olmayacağına ilişkin beklentiler giderek tarih oluyor. Nedeni de aynı düzeydeki bir büyüme hedefinin, tüketimi sınırlayıp yatırımı arttırarak gerçekleşmesi ihtimalinin yılın son iki haftasında ortaya çıkan siyasi gerilim ve hukuk krizi dolayısıyla çok azalması. Aslında süratle herkesin tatmin olacağı bir eylem planıyla konunun üzerine gidilmesi halinde ekonomi üzerindeki hasar etkisi makul bir düzeyde tutulabilirdi...Devamı >>

 

editörden



Yorum



GÜNDEM



bu ayki sayI



Geçmiş sayIlar



Makale Gönderimi



abonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak %20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 Bu fırsattan faydalanınız.