Temmuz 2007

Temmuz 2007
Yıl : 44
Sayı: 509

İç Kapak ve İçindekiler


Samuelson-Balassa Hipotezi Ve Reel Döviz Kuru: Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa Ve Almanya İçin Sınanması
Aynur YILDIRIM
Samuelson-Balassa hipotezine göre uzun dönemde reel döviz kurundaki değişim, ülkelerin ticarete konu olmayan sektörlerinin göreceli fiyat farklarından kaynaklanmaktadır. Ticarete konu olmayan malların göreceli fiyatları da emek verim...

ABD-İran Arasında Nükleer Güç ve Güvenlik Sorunu
Güner ÖZKAN
ABD sadece nükleer silahlara sahip bir İran’a değil, nükleer bilgiye ve teknolojiye kendi imkanlarıyla sahip bir İran’a da karşıdır. ABD, radikal İslami grupların yol açtığı uluslararası terörizme ilişkin gerekçelerini, sürdürdüğü...

Gelişmiş Ülkelerde Performans Esaslı Bütçeleme Sistemine Yönelik Reform Arayışları Ve Bütçe Uygulamaları
Kâmil TÜĞEN, Haluk EGELİ, Ahmet ÖZEN 
Günümüzde yeni kamu yönetim anlayışına bağlı olarak ortaya çıkan uygulamalardan biri performans esaslı bütçeleme sistemidir. Dünyada geniş bir uygulama alanı bulan bu sistem pek çok ülkenin bütçe uygulamaları açısından büyük...

Bankacılık Sektöründe Yüksek Risk Alımı ve Baskı İndeksleri
Mert URAL, Nilgün ACAR BALAYLAR
Son yıllarda dünyada yaşanan krizlerin, makroekonomik dengesizlikler ve dolayısıyla finansal sistemin yüksek risk ortamında faaliyet göstermesi nedeniyle ortaya çıktığı görülmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik...

Feminizme Mali Bakış (Cinsiyete Duyarlı Bütçeler)
Metin MERİÇ
Devlet bütçeleri genellikle devletin üstlendiği çeşitli fonksiyonları yerine getirmek amacıyla hazırlanmaktadır. Bu görevler arasında kadınlara yönelik hizmetlerin yeterince yer almadığı görülmektedir. Cinsiyet bütçeleri ile yerine...

Parasal İstikrarın Sağlanmasında Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Etkinliği Sorunu
İsmail ŞİRİNER, Timur TURGAY
Makroekonomik politikalarla uyumlu bir fiyat istikrarının sağlanması, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde önem arz eder. Para politikasının fiyat istikrarı hedefine odaklanabilmesi, Merkez Bankası’nın bağımsız olması ve...

Türkiye’de İş Kazalarının Oluşumunda Etkili Olan Faktörler: Ampirik Bir Uygulama
Sevda DEMİRBİLEK, Vedat PAZARLIOĞLU
Çalışma, Türkiye’de iş kazasına neden olan faktörleri istatistiksel açıdan belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, 1980-2004 yıllarını kapsayan dönem itibariyle Sosyal Sigortalar Kurumu’nun yayınladığı iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.