Kasım 2007

Kasım 2007
Yıl : 44
Sayı: 513

İç Kapak ve İçindekiler


Devlet-Sanat İlişkisi: Sanat Desteklerinin Dayandığı Argümanlar
Birol KOVANCILAR, Hamza KAHRİMAN
Sanatların desteklenmesinde ve finansmanında hükümetlerin rolü ile ilgili fikirler tartışmalıdır. Genel olarak söylenecek olursa, akademisyenlerin bazıları sanatın doğrudan devlet tarafından finansmanı lehinde iken diğerleri bu görüşe...

Türkiye'nin AB Sürecinde Üyelik Potansiyelinin Tarımsal ve Diğer Bazı Önemli Kriterler Açısından Belirlenmesi
Murat CANKURT, Cihat GÜNDEN, Bülent MİRAN
Tarım, Türkiye için Avrupa Birliği’ne (AB) üyelikte önem kazanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’nin AB üyelik potansiyelinin, bazı tarımsal kriterler açısından belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunu belirlemek için Lojistik Regresyon...

Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik
Muhittin TATAROĞLU
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında kamu yönetimi de büyük bir dönüşüm geçirmektedir ve bu dönüşümde başlıca rolü bilgi teknolojileri oynamaktadır. Enformasyon teknolojileri demokratik toplumlarda bürokrasinin yapısal değişiminin...

Gelir, İşsizlik ve Suç: Türkiye Üzerine Bir İnceleme
M. Vedat PAZARLIOĞLU, Timur TURGUTLU
Suçun nedenleri, günümüzde ve geçmişte araştırmacıların çok ilgisini çeken bir konu olmuştur. Suç oranlarındaki artışların toplumlara psikolojik ve ekonomik açıdan zarar verdiği kabul edilmiş bir gerçektir. Suçun ekonomik...

İçsel Büyüme Modelleri Bağlamında Türk İmalat Sanayinde Teknolojik Gelişme ve Ekonomik Büyüme
Kurtuluş BOZKURT
Günümüz dünyasının küreselleşme (küresizleşme) serüveninin beraberinde getirmiş olduğu uluslararası alanda rekabet edebilme zorunluluğu ekonomik büyüme kavramının olmazsa olmaz dinamik unsurlarından biri olmuştur...

Kredi Kartlarına İlişkin Algının Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati Üzerine Etkisi
Veysel YILMAZ, Gaye KARPAT ÇATALBAŞ
Bir ödeme aracı olarak kullanılan kredi kartları bankacılık alanında müşteri sadakatinin sağlamasında önemli bir rol oynamaktadır. Müşterilerin sadakatini kazanmak da onları memnun etmekle ve beklentilerini karşılayabilmekle olabilmektedir...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.