Şubat 2008

Şubat 2008
Yıl : 45
Sayı: 516

İç Kapak ve İçindekiler


Toplumsal Kaynakların Dağılımındaki Adaletsizliği Gizleyen Bir Kavram Olarak Yoksulluk Kültürü:İstanbul ve Gaziantep Örnekleri
Neriman AÇIKALIN
Yoksulluk kavramının çözümlemesinde karşılaşılan çok boyutluluk, yoksulluğun nedenlerine ilişkin analizlerde de karşımıza çıkmaktadır...

TMS 21'e Göre Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi ve Vergi Uygulamaları Karşısındaki Durumunun İncelenmesi
Yavuz ÇİFTCİ, Abdülkadir ŞAHİN
Uluslararası ticari ilişkilerin ve yabancı sermaye hareketlerinin artması sonucu dövize dayalı işlemler gün geçtikçe artmaktadır...

İşletme Sermayesi Gereksinimini Etkileyen Değişkenler Üzerine İMKB'de Bir Uygulama
M. Başaran ÖZTÜRK, Kartal DEMİRGÜNEŞ
Bu çalışmada, işletme sermayesi gereksinimini etkileyen değişkenlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır ... 

Vergileme Yetkisi ve Anayasal Vergileme İlkelerinin Farklı Ülke Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi
Engin HEPAKSAZ, Ersan ÖZ
Vergilendirme yetkisi, devletin vergi alma konusunda sahip olduğu “hukuki ve fiili güç”ü ifade eder ...

Sektörel Yığınlaşmalar: İzmir ve İstanbul İllerindeki Temel İhracat Sektörlerinin Analizi
R. Fatih SAYGILI, Barış ÇETİN
1980’lerle birlikte ithal ikameci kalkınma politikalarından, ihracata dayalı büyüme modellerine doğru bir geçiş yaşanmıştır. Bu geçiş sürecinde ortaya çıkan yeni teoriler ve politikalar içerisinde bölgesel olanlar büyük önem...

Varlık Vergisi ve Toplumsal Etkileri
Mehmet ŞAHİN, Çiğdem ÖZENÇ
Varlık Vergisi uygulaması ve toplumsal sonuçları itibariyle maliye tarihinde ders alınması gereken önemli bir örnektir ...

Tek ve Çok Değişkenli Süreç Yetenek Analizleri Üzerine Bir Araştırma
Ali Rıza FİRUZAN, Yılmaz GÖKŞEN
Bir ürünün üretim sürecine bağlı olarak farklı kalite karakteristiklerinin birbirleriyle ilişkili olduğu durumlarda, sürecin yeterliliğini incelemek, çok değişkenli süreç yetenek araştırması ile mümkün olabilmektedir ...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.