Nisan 2008

Nisan 2008
Yıl : 45
Sayı: 518

İç Kapak ve İçindekiler


Küresel Ekonomik Parasal Şoklar (Faiz Şoku): Yeni Keynezyen İktisat Yazınında Parasal Şoklar ve Parasal Aktarım Mekanizmaları
Sevinç ORHAN
Parasal şoklar, genel olarak parasal tabanda muhtemel bir değişimi, yeniliği/şoku ifade ederken, parasal aktarım süreci parasal tabanda yaşanan yeniliğin toplam talep yoluyla reel ekonomiye aktarım mekanizmalarını içerir....

Uzun Dönem Para Talebi ve Reel Hisse Senedi Fiyatları: Türkiye Örneği
Hülya Kanalıcı AKAY, Mehmet NARGELEÇEKENLER
Değişen finansal şartlarda para talebi fonksiyonunun hareketi, son yıllarda önemi gittikçe artan bir meseledir. Para talebi üzerindeki finansal gelişmelerin muhtemel etkilerinin varlığı, para politikaları için önemlidir...

Türkiye'ye Rasyonelleştirilmiş ParlamentarizmYönünde Anayasal Bir Öneri: Alman Usulü Yapıcı Güvensizlik Oyu
M. Merdan HEKİMOĞLU
Rasyonelleştirilmiş parlamentarizm; çok daha istikrarlı bir hükümet düzeni oluşturulmasını teşvik etmek için ortaya konulan bir takım anayasal enstrüman ve usullerden oluşmaktadır. Kurucu güvensizlik oyu 1949 Federal Alman Anayasası’nda...

Zararlı Vergi Rekabetinin Sosyo-Ekonomik Etkileri
İhsan GÜNAYDIN, Temel GÜRDAL, Levent Yahya ESER
Globalleşme süreciyle birlikte ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin artması ve sermaye hareketlerinin hız kazanması ülkelerin bu sermaye için rekabete başlamalarına neden olmuştur

Hanehalkı Tasarruf Tercihleri: Türkiye Örneği
Sezer BOZKUŞ, Şenay ÜÇDOĞRUK
Hane halkı genelde gelirinin tamamını harcamak yerine bir kısmı ile çeşitli yatırım araçlarına yönelerek tasarruf etme yoluna gitmektedir. Tasarruf sahipleri açısından, tercihlerinin temelinde bir yandan tasarruflarının değer kaybetmesini...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.