Aralık 2008

Aralık 2008
Yıl : 45
Sayı: 526

İç Kapak ve İçindekiler


Finansal Serbestleşme Sürecinde Türkiye'de Sermaye Hareketlerinin Makroekonomik Etkileri
Nagehan KESKİN
Günümüzde, dünya ekonomisinde yaşanan en önemli olgulardan birisi, 1970’li yılların sonunda gelişmiş ülkelerde başlayan ve 1980’li yıllarla birlikte gelişmekte olan ülke (GOÜ) leri de kapsayacak biçimde yaygınlaşan finansal...

Petrol Fiyatlarındaki Değişimin Hotelling Fiyatlama Modeli Yardımı İle İncelenmesi
Cem Mehmet BAYDUR, Bora SÜSLÜ
Petrol tüketimi enerjiden kimyaya çok geniş kullanım alanına sahiptir ...

Pazarlama Ahlakı ve Tüketici Bakış Açısı
Selda Başaran ALAGÖZ
İşletmelerin sosyal sorumlulukları, işletmelerin ekonomik hedeflerini gerçekleştirirken işletme dışı sorunların çözümünde yardımcı olmaları gerektiği düşüncesine dayanmaktadır ... 

Çalışanların Paraya Karşı Tutumlarının Belirlenmesi ve Paraya Karşı Tutumların Ücret Tatminlerine Etkisi: Kağıt ve Basım Sanayi Sektöründe Bir Uygulama
Nurullah UÇKUN, Özlem ERMİŞ
Hayatımızda büyük bir öneme sahip olan paraya karşı, kişiler farklı tutumlar sergilemekte ve kişilerin paraya karşı gösterdikleri bu tutumlarekonomik sosyal ve psikolojik faktörlerden etkilenmektedirler...

Hisse Senetlerinin İşlem Hacimleri ve Volatiliteleri Arasındaki İlişkinin Testi: İMKB'de Bir Uygulama
Ersin ÇATALBAŞ
Çalışmada, finansal piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin işlem hacimleri ve volatiliteleri (fiyat dalgalanmalarına) arasındaki ilişkinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, İMKB’de işlem gören farklı işlem...

Yoksulluğun Belirleyicileri: Türkiye Örneği
Özlem KIZILGÖL
Son yıllarda yoksulluk sorunu gerek ülkemizde gerekse dünyada en önemli sorunlardan birisi olarak gündemde yer almaktadır. Giderek yaygınlaşan yoksulluk süreci, günümüzde tüm dünya ülkeleri için sıradan bir konu olmaktan çıkmış,...

Bakkal Esnafının Pazarlama Sorunları: Sivas Şehir Merkezindeki Bakkallar Üzerinde Bir Araştırma
Murat Selim SELVİ
Düşük kar marjına karşın yüksek satış hacmi ve yoğun rekabet bakkal esnafını büyük bir endüstri haline getirmekte ve ilgi çekici bir araştırma alanı yapmaktadır. Diğer taraftan özellikle perakende gıda endüstrisinde bakkalların...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.