Şubat 2009

Şubat 2009
Yıl : 46
Sayı: 528

İç Kapak ve İçindekiler


IMF ile Yeni Bir Stand-By Anlaşmasının Eşiğinde: Dış Açığın Doğru Tanımlanması ve Dünya'daki Krizin Türkiye Ekonomisine Sunduğu Fırsatlar ve Öneriler
Cem Mehmet BAYDUR
Kur ve dış denge arasındaki ilişkiyi ölçmek için dış açığı doğru tanımlamak gerekmektedir. Bu makale, doğru bir dış açık tanımını ticarete konu olan ve olmayan sektör ayrımına göre yapmaktır...

Türk İmalat Sanayinde Yoğunlaşma ve Rekabet
Bahar BAYSAL, Nergiz ÇAVUŞOĞLU
Yoğunlaşma, bir piyasadaki firma sayısı ve bunların büyüklük dağılımı ile ilgilidir ve genellikle piyasa yapısının önemli bir ölçüsü olarak görülür. Çünkü piyasa gücü ve böylece piyasa davranışı ve performansının...

Türkiye'de Hizmet Sektöründeki Çarpan Katsayıları - Girdi-Çıktı Yöntemiyle -
Mesut ÇAKIR, Abdullah ÖZDEMİR, Fatma ÇAKIR
Dünyada hizmet sektörünün genel ekonomik yapı içerisindeki payı gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Girdi-çıktı yöntemi ekonomideki sektörlerin birbirleriyle ilişkilerinin incelenmesine olanak verdiği için çarpanlar içerisinde daha...

Van İlindeki KOBİ'lerin Barter Sistemine Yönelik İlgi Düzeyleri
Mehmet DEMİR
Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ), üretim satış- tahsilât gibi temel işletme faaliyetlerinin döngüsünde ciddi aksamalarla karşı karşıya kaldıklarından, ekonomik kriz dönemlerinde likidite yetersizliği, atıl kapasite, stok...

Tüketicilerin Satın Aldıkları Markalı Mobilya Ürünleri Tercihlerine Etki Eden Değişkenlerin Belirlenmesi
Kübra KARAOSMANOĞLU, Yıldıray KIZGIN
İşletmelerin hedef pazarda başarılı olabilmesi açısından tüketici davranışlarının bilinmesi önemli bir gerekliliktir. Pazar ekonomisi uygulamalarıyla tüketicilerin heterojen kimlikleri yanında ürün ve marka seçiminde etkilendikleri...

Küreselleşme ve Bilgi Toplumu Paradigması Açısından Azgelişmiş Ülkeler ve Teknoloji İlişkisi
Hakan ALTINTAŞ Ali GÜREL
Bilgi toplumuna geçen küresel dünyada dünya ülkelerinin dörtte üçünü azgelişmiş ülkeler oluşturmaktadır. Az gelişmiş ülkeler kalkınmalarını yalnızca altyapı yatırımlarına ve fiziki sermayeye ağırlık vererek değil, aynı...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.