Mayıs 2009

Mayıs 2009
Yıl : 46
Sayı: 531

İç Kapak ve İçindekiler


Adam Smith Problemi: İskoç Aydınlanması Bağlamında Bir Anlama Denemesi
Feridun YILMAZ
Adam Smith yalnızca iktisat biliminin kurucusu değil, aynı zamanda moderniteyi ve onun sonuçlarını tartışan bir düşünürdür....

Kültürel Açıdan Bilgi Toplumu
Sevda DEMİRBİLEK, Murat ÇOLAK
Endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçiş, birçok alanda değişim meydana getirmiştir ...

Bilgi Toplumunda Talebin Değişen Yüzü Ve Müşteri Odaklı Üretime Geçiş: Niş Pazarlar
Nihal KARGI
20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren kitlesel üretim ve tüketim yaklaşımı, yaşam standartlarının yükselmesi nedeniyle tüketici taleplerinin farklılaşması ve teknolojik gelişmelerin desteğiyle pek çok ürün alternatifinin ortaya...

Bilgi Çağının Pazarlama Anlayışı Olan İlişkisel Pazarlamanın Rekabet Stratejisi: Müşteri İlişkileri Yönetimi
Ruziye COP, Mustafa BEKMEZCİ
Günümüzde, iletişim ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, müşterilerin ürün ve hizmetlerle ilgili beklentilerini yükseltmiş, müşteriler daha bilinçli ve daha seçici davranmaya başlamıştır

Yönetim Bilişim Sistemlerini Kullanma Düzeyi ve İşletme Başarımı: İMKB’de İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir Araştırma
Ercan BALDEMİR, Serkan DİRLİK, Ali GÖKSU
Bu çalışmanın amacı; Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) kullanma durumu ile işletmelerin başarımı arasındaki ilişkiyi incelemektir ...

Küresel Kamu Mallarının Sunumunda Uluslararası Kurumların Önemi
Metin MERİÇ
Devletlerin ortak işbirliğine ihtiyaç duyan küresel kamu malları, birçok ulusun ortak çabasına konu olmakta ve uluslararası düzeyde finansmana ve yönetime ihtiyaç duymaktadır ..

Yöneticiye Olan Sadakatin Duygusal Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
Yavuz DEMİREL
Bu çalışmanın temel amacı, tekstil sektörü çalışanlarının yöneticiye olan sadakatleri ile örgüte olan duygusal bağlılıkları arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yöneliktir. Bu amaç doğrultusunda çok uluslu bir tekstil firmasının...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.