Haziran 2009

Haziran 2009
Yıl : 46
Sayı: 532

İç Kapak ve İçindekiler


Türkiye’de Yeni Liberal Ekonomi Politikaları ve Krizlerin Kadınların Emek Piyasası ve Ev İçinde Emek Kullanma Biçimleri Üzerindeki etkileri
Fatime GÜNEŞ
Uluslararası kapitalizm içine düştüğü krizden kurtulmak için, 1980’li yıllardan sonra küresel düzeyde emek ve sermaye ilişkilerini düzenleyen yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Birçok gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi,...

Minerva’nın Baykuşu: 2008 Krizinin Oluşumunun Perde Arkasının Öyküsü ve Gerçek ve Sahte Kâhinler
Kemal ÇAKMAN
Konut piyasasındaki fiyat düşüşleri ve mortgage sorunları 2008-2009 krizinin tetikleyicisi değildi; ancak tekleyicinin tetikleyicisiydi. 2006’da başlayan konut-piyasasındaki downturn ve geri dönmeyen mortgage kredilerinin yarattığı...

Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış Ticaretinin Yapısal Analizi
Berna TÜRKEKUL
Bu çalışma, 1970-2008 yılları arasında Türkiye’nin tarım ürünleri dış ticaretinde mal ve ülke çeşitlenmesi olup olmadığını analiz etmektedir ... 

Toplam Kalite Yönetiminin Uygulamaya Dönük Boyutları: Toyota Otomobil Fabrikasında Bir Araştırma
Ayhan SEYFULLAHOĞULLARI
Toplam Kalite Yönetimi (TKY) hem bir felsefe hem de bir uygulamadır. TKY uygulayan işletmelerin uygulamadaki başarılarının ölçülmesine ...

Kurumsal Yönetim, Mülkiyet ve Kontrol Yapıları ve Şirketlerin Finansal Performanslarına Etkileri (İMKB İmalat Sanayi Örneği)
Murat YILDIRIM, Erhan DEMİRELİ
Çalışmada, şirketlerin hukuki, ekonomik ve sosyal unsurlarla şekillenen sermaye sahipliği (mülkiyet) ve kontrol yapıları ...

Liselerde Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Kişilerarası Çatışma Çözme Davranışlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Edirne İli Örneği
Aslıhan BÜLBÜL, Sinan ÜNSAR, Necdet SÜT
Çatışma kavramı örgütsel davranış ve insan kaynakları yönetiminin önemli kavramlarından birisidir...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.