Eylül 2009

Eylül 2009
Yıl : 46
Sayı: 535

İç Kapak ve İçindekiler


Tüketicilerin Gönüllü Sade Yaşam Tarzı ve Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının Sosyo-Demografik Analizi
Engin ÖZGÜL
Modern dünyanın temel dinamikleri gereği artan tüketim miktarının, gelecek kuşakların yaşamlarını tehlikeye atmayacak bir noktaya getirilmesi gerektiğini savunan sürdürülebilir tüketim olgusu paralelinde gelişen gönüllü sade yaşam...

Denizli Tekstil Endüstrisinde Yenilik Politikaları ve Bölgesel Yapılandırılmış Avantajlar
Yaprak GÜLCAN, Yeşim KUŞTEPELİ
Bölgelerin rekabet edebilirliğini ve gelişmelerini destekleyecek politikalar, bölgeler arasındaki farklılıklar hesaba katılarak, bölgesel yenilik sistemlerinin türleri, yönetilmesi ve bölgeye-duyarlı yenilik ve kalkınma politikalarının...

Grevde Sendika Üyelerinin Öfke ve Kaygı Durumları
Tunç DEMİRBİLEK
Türkiye’de 2007 yılında büyük bir telefon operatörü, telekomünikasyon hizmetlerinin kesintiye uğramasıyla sonuçlanan ve 45 gün süren bir grev deneyimi yaşamıştır. Grevi Türkiye Haberİş Sendikası Türk Telekom’a karşı yapmıştır....

Bankacılık Sektöründe SERVQUAL Analizi Uygulaması
Zeynep FİLİZ
Yoğunlaşan rekabet ve ekonominin liberalizasyonu sonucu bankalar, müşterileri için farklı hizmetler sunma ve değer yaratma arayışı içine girmişlerdir. ...

Türk Vergi Sisteminin 1951–2008 Yılları Arasındaki Vergi Gelirlerinin Niteliksel ve Niceliksel Analizi
Cem DOĞAN, Haydar DEMİRHAN
Vergiler bir iktisat politikası aracı olmanın çok ötesinde anlam taşıyan kamu gelirleridir. Zamanla kamunun üstlendiği işlevlerin çeşitlenmesi verginin kullanım biçimlerini de çeşitlendirmiştir. Bu durum vergiye ilişkin niceliksel...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.