Mart 2010

Mart 2010
Yıl : 47
Sayı: 541

İç Kapak ve İçindekiler


Politik İstikrarsızlık Ekonomik Büyüme İlişkisi: Kuznets Eğrisi Yaklaşımı
Selim ŞANLISOY, Recep KÖK
Ekonomi ve politika sürekli olarak karşılıklı bir etkileşim içerisindedir. Özellikle ekonomik değişkenlerle demokratikleşme arasında ilişki hakkında kesin bir yargıya varılamaması, politik istikrarsızlık ile ekonomik değişkenler...

Genel ve Yerel Seçimlerin İMKB’de Oluşturduğu Fiyat Anomalisinin Sinyal Yaklaşımı ile Analizi
Dina ÇAKMUR YILDIRTAN
Yatırımcıların psikolojisi; seçimler, ailesi, kültürel yaşamları, dini inançları, hava durumu gibi bazı faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörler nedeniyle, her yatırımcı farklı önceliklere sahiptir...

Finansal Başarısızlık Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi: Hisse Senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Sınai İşletmeler Üzerinde Bir Uygulama
Ayşe Gül YILGÖR, Ümit DOĞRUL, Gülhan OREKİCİ TEMEL, İrem ERSÖZ KAYA
Bu çalışmada, finansal başarısızlık tahmininde kullanılan çok değişkenli istatistiksel modellerden lojistik regresyon, sınıflama ve regresyon ağaçları ve yapay sinir ağları yöntemleri ile finansal başarısızlık tahmin edilmiş,...

Yeni Anayasacılık ve Dünya Yüzündeki Eşitsizliklerin Anayasallaştırılması
İlknur TÜRE
Dünyada giderek artan eşitsizlikler, güven ortamının kalmayışı, sosyal çarpıklıklar siyasetin gelişmekte olan yeni dünya düzeni doğrultusunda yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir...

Kamu Büyüklüğü ve Kişi Başına Gelir Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (1968-2005)
Levent Yahya ESER, Murat Can GENÇ
Uzunca bir süredir ikinci planda tutulan maliye politikasına olan ilgi son dönemlerde yeniden artmaya başlamıştır ...

Gibrat Orantılı Etki Yasasının Türk Bankacılık Sektörü için Geçerliliğinin Sınanması
B. Müge TUNAER VURAL
Gibrat orantılı etki yasası olarak bilinen yasa firma büyüklüğü ile firma büyüme oranı arasında bir ilişkinin olmadığını, firma için büyüme sürecinin pek çok faktörün ortak etkisi sonucu tesadüfi belirlendiğini ileri sürmektedir...

Öğrencilerin Tez Çalışmalarına İlişkin Eğilimlerinin Belirlenmesinde Konjoint Analizi
İ.Esen YILDIRIM
Başta pazarlama olmak üzere bir çok alanda uygulamalarına sıkça rastlanan Konjoint Analizi, eğitim alanında da tercih önceliklerinin belirlenmesinde başvurulan analitik bir yaklaşımdır....

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.