Haziran 2010

Haziran 2010
Yıl : 47
Sayı: 544

İç Kapak ve İçindekiler


Ülke Kredi Notunun Temel Makro Ekonomik Belirleyicileri: AB Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Bir Reyting Araştırması
Şeref KALAYCI, Yusuf DEMİR, İbrahim Yaşar GÖK
Çalışmada, kredi derecelendirme kavramı ile bu kavramın önemi, kredi derecelendirme kuruluşları ile kredi notu sistematiği, kredi notlarının objektifliği ile belirleyicileri ele alınmıştır. Çalışmada, özellikle ülke kredi notunun...

Siyasi ve İktisadi Yapı Ekseninde Türk Bankacılık Sektörünün Tarihsel Analizi
Ebubekir AYAN
Ekonomik kalkınmanın en önemli gereklerinden biri olan sağlıklı bir bankacılık yapısı, son yıllardaki yoğun çabalar sonucu sağlanan bazı iyileşmelere karşın Türkiye’de hala tam anlamıyla oluşturulamamıştır. Temel işlevi...

Türkiye’de Mevduat Bankalarının Teknik ve Maliyet Etkinliği (2003-2007)
Abdulvahap ÖZCAN
Bankaların temel işlevlerinden biri piyasalara fon tedarik etmektir. Bu nedenle bankaların etkin çalışmaları son derece önemlidir. Ancak bankaların etkin çalışması, tek başına yeterli olmamaktadır. Çünkü teknik olarak etkin çalışan...

Çevre Finansmanı Kapsamında Emisyon Ticareti ve Karbon Piyasasının Türkiye’ye Yansımaları
Erhan BİRGİLİ, Leyla ÇELİK
Dünyayı tehdit eden çevre sorunlarının başında gelen “küresel ısınma ve iklim değişikliği”, insanlığın artık inkâr edilemez bir gerçeği olmuştur  ...

Verimlilik Davranışı: Şevkli İşgören Olmak
Tunç DEMİRBİLEK
Makalenin amacı, verimlilik üzerinde işgören şevkinin etkisini incelemektir ...

Pazarlama Giderlerinin İşletme Karlılıkları Üzerindeki Etkisi
Sertaç ÇİFCİ, Murat DOĞANAY, Ahmet Zafer GÜLŞEN
Yapılan bu çalışmada, işletmelerin yaptıkları pazarlama giderleri ile işletmelerin performansları arasındaki ilişkinin ve performansı etkileyen diğer faktörlere kıyasla etkinlik gücünün incelenmesi amaçlanmıştır ...

Ağızdan Ağıza İletişim Kavramı ve Tüketicilerin Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkinin Analizi
Nihan ÖZGÜVEN
Son yıllarda bilimsel ve teknik alanda yaşanan gelişmeler iletişim kavramına yeni bir boyut kazandırmıştır. ...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.