Temmuz 2010

Temmuz 2010
Yıl : 47
Sayı: 545

İç Kapak ve İçindekiler


Küresel Kriz, Küresel Yoksulluk ve İşsizlik Sorunu: Sistem İçi Restorasyon Yeterli mi?
Adem ÜZÜMCÜ, Mehmet DİKKAYA, Deniz ÖZYAKIŞIR
Küresel krizden çıkışın başladığı günümüzde, kriz sonrası piyasaların istikrarına odaklanılmakta ve çoğu kez  ...

Uzlaşmadan Ayrılığa: Küresel Finansal Kriz Makro İktisadın Krizi (Mi)?
Metin Özdemir
Dünya ekonomisinde, 2000’li yılların başından itibaren yaşanan ve Great Moderation olarak anılan fiyat istikrarı ve büyüme ...

2007/08 Küresel Krizin Bir Çözümlemesi ve Yerleşik İktisat Paradigmasında Yeni Arayışlar
Esra GÜLER
2007/08 küresel krizin 1929 Büyük Buhran’ından bu yana görülen en şiddetli kriz olmasının yanında ayırt edici en önemli özelliği ... 

Krize Köklü Çözüm Önerisi: Tek Dünya Parası
Celali YILMAZ
Dünya ekonomilerinin “1929 buhranından daha derin” bir kriz içinde olduğu hususu giderek kabul görmekte, böylesine derin bir kriz sonucunda uluslararası finansal ...

IMF Son Uluslararası Borç Verme Mercii Olabilir mi?
Murat Ozan BAŞKOL
Uluslararası finansal mimarinin yeniden yapılandırılmasına yönelik önerilerden birisi de bir uluslararası son borç verme merciinin oluşturulmasıdır....

Küresel Kriz ve Bir Para Politikası Stratejisi Olarak Enflasyon Hedeflemesi’nin Rolü
Nadir EROĞLU, İlhan EROĞLU
Keynes, Bretton Woods sistemi çerçevesinde, sermaye hareketlerinin serbest olmadığı, kurların sabit ve para politikasının da parasal hedefleme stratejisine göre yönetildiği bir düzeni savunuyordu ...

Yapılandırılmış Finans ve Küresel Finansal Kriz
Yener COŞKUN
2007 yılının ortalarında ABD eşik altı ipotek kredileri sektöründe ortaya çıkan kriz önemli tekil/ sistemsel finansal başarısızlıkların yaşanmasına neden olmuştur ...

Kriz Sonrası Küresel Dengesizlikler Işığında Kredi Temerrüt Takası Volatilitesinin Modellenmesi
Dina ÇAKMUR YILDIRTAN, Ayşe Gül BÖLÜKBAŞI
Finansal piyasalardaki risklerden ötürü yatırım portföylerinde oluşabilecek değer kayıplarına karşılık kullanılan kredi türevleri ile birlikte finans dünyası kredi riskine odaklanmıştır ...

Finansal Liberalizasyon ve Küresel Krizin Yapısal Nedenleri: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Dersler
Cem Okan TUNCEL
Bu çalışmanın amacı finansal liberalizasyon ile finansal krizler arasındaki ilişkiyi tarihsel bir süreç içerisinde incelemektir  ...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.