Ocak 2011

Ocak 2011
Yıl : 48
Sayı: 551

İç Kapak ve İçindekiler


Küresel Kriz ve Döviz Kurlarında Oynaklık Geçişi
Mert URAL, Didem ÖZTEKİN
Uluslararası finansal piyasalar arasındaki oynaklık geçişlerinin önemi, 2008 yılında yaşanan küresel kriz ile tekrar gündeme gelmiştir...

Ekonomik Krizler ve İşsizlik: 1980 Sonrası Türkiye Deneyimleri
Erol SOLMAZ, Mehmet AVCI
Bu çalışmanın amacı, 2007 yılında ABD’de ortaya çıkan küresel finansal krizin Türkiye’deki ticari bankaların performansı üzerindeki etkilerini kriz öncesi ve sonrası birer yılı dikkate alarak üç yıllık dönem itibariyle...

Verimli ve Ekonomik Klima Sistemlerinin Seçiminde Bulanık AHP Metodu
İbrahim GÜRLER, Mehmet Emre GÜLER, Mert TOPOYAN
Enerji maliyetlerinde son kırk yıl içinde önemli artışlar gerçekleşmiştir.1960’lı yıllarda varili 2 USD olan petrol günümüzde 90 - 120 USD/Varil aralığında değişmektedir. Bu büyük değişim enerji tasarrufu ve enerjinin verimli...

Varlık Yapısı ve Sermaye Yapısı Kararları: Otel ve Lokantalar Sektörü ile İnşaat Sektörünün Karşılaştırmalı Analizi
Erdinç KARADENİZ, Serkan Yılmaz KANDIR, Yıldırım Beyazıt ÖNAL
Bu çalışmanın amacı varlık yapısındaki farklılıkların şirketlerin sermaye yapısı kararlarına etkisinin incelenmesidir ...

KOBİ’ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Değerlendirilmesi ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Farkındalık Düzeylerinin Karşılaştırılmasına Yönelik BirAraştırma
Mehmet GENÇTÜRK, Nagihan KARAMAN, Tayfun YILMAZ
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) borsada işlem gören şirketler ile para ve sermaye piyasasında faaliyet gösteren diğer mali kuruluşlar tarafından...

Bankalar ve Aracı Kuruluşlar Dışındaki İşletmelerde Repo ve Ters Repo İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
M. Yılmaz İÇERLİ
Repo ve ters repo işlemleri ülkemizde, bankalar ile bankalar, bankalar ile aracı kurumlar, bankalar ile T.C. Merkez Bankası veya bankalar ve aracı kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler arasında gerçekleştirilmektedir...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.