Şubat 2011

Şubat 2011
Yıl : 48
Sayı: 552

İç Kapak ve İçindekiler


Türkiye’de Savunma ve Kamu Düzeni - Güvenlik Hizmetlerinin Geleneksellik Endekslerinin Hesaplanması
Selahattin BEKMEZ, Seran EVKURAN
Bu çalışma dışsallık yaratan savunma ve kamu düzeni-güvenlik hizmetlerinin geleneksellik yapılarının incelenmesi amacını taşımaktadır...

İş Hayatında Tükenmişlik Duygusu ve Bankacılık Sektöründe Yapılan Bir Çalışma
Sinan ÜNSAR, D.Rahmi CEYLAN, Taner YURTTAŞ
Tükenmişlik iş hayatında personelin performansını ve başarısını etkileyen önemli biri konudur. Tükenmişlik sadece çalışanlar için değil aynı zamanda yöneticiler açısından da önemlidir...

Batı Siyasal Düşüncesinde İktidarın Sınırlandırılması Arayışları: Bir Dönemleştirme
Serdar GÜLENER
Tarih boyunca siyasi düşüncenin temel inceleme alanlarından biri iktidarın sınırlandırılması çabaları olmuştur... 

İMKB Kurumsal Yönetim Endeksine Dâhil Olan Şirketlerin Getiri Performanslarının Ölçülmesi
Saim KILIÇ
Çalışmanın amacı, İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan şirketlerin bu endekse dahil olmak için gerekli notu aldıklarını kamuya açıkladıkları tarih ve hemen sonrasında hisse senetlerinin fiyatının olumlu olarak etkilenip...

Dünya İslami Denetleme Kurulu Uygulamaları İle Türkiye Faizsiz Bankacılık Sektörü Uygulamaları Karşılaştırması
Davut PEHLİVANLI
Bu çalışmada kurumsal yönetim açısından Türkiye’de faizsiz bankacılık sektörü uygulamaları, dünya İslami Denetleme Kurulu (İDK) uygulamaları ile kurul yapıları, fonksiyonları ve uygulama sorunları incelenmiştir. Ayrıca, İslami...

Türkiye ve Güney Kore’nin Kalkınma Performansı: Ampirik Bir Değerlendirme
B. Ali EŞİYOK
Bu çalışmada Kore ve Türkiye ekonomilerinin ekonomik kalkınma performanslarının tarihsel perspektifte değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 1960’lı yıllarda bir çok kalkınma göstergesi açısından Türkiye’den daha gerilerde bulunan...

Türkiye İmalat Sanayinde Serbest Ticaretin İstihdam Etkisi
M. Faysal GÖKALP, Gonca AKGÜN
Uluslararası ticarete entegrasyon süreci ülkelerin üretim, ihracat ve istihdam yapılarını değiştirmektedir...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.