Mart 2011

Mart 2011
Yıl : 48
Sayı: 553

İç Kapak ve İçindekiler


Sermaye Yapısının Karlılık Üzerine Etkisi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Bir Araştırma
Süleyman İÇ
Bu çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören banka, yatırım ortaklıkları ve sigorta şirketleri dışındaki firmaların 1992–2009 yılları arasındaki verileri kullanılarak sermaye yapısının karlılık...

Siyasal Pazarlama Karması Unsurlarının Seçmen Tercihleri Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama
Mehmet Can DEMİRTAŞ, Engin ÖZGÜL
Seçim dönemleri ve sonrasında seçmenlerin karşılarına sıklıkla çıkan siyasi partiler ve adayların temel hedefi en az maliyetle en çok oy miktarına ulaşmaktır. Seçmen tercihlerinin giderek kararsızlaştığı günümüz koşullarında...

Batı Siyasal Düşüncesinde İktidarın Sınırlandırılması Arayışları: Bir Dönemleştirme
Faruk AKIN, Ferudun KAYA
İslami finans günümüzde küresel finans endüstrisinde en hızlı gelişen segmentlerden birisidir. Son yıllarda hızla büyüyen ve gelişen islami finans sistemi, günümüzde 50'yi aşkın ülkede faaliyet göstermektedir... 

İşletmelerde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Sonucu Elde Edilen Fayda ve Verimlilik Arasındaki İlişki
İbrahim GÜRLER, Mehmet Emre GÜLER
Yapılan uygulamalarda ve akademik çalışmalarda bilgi teknolojileri kullanımının verimliliğe olan etkisi incelenmiştir.İşletmeler kullandıkları bilgi teknolojilerinin etkilerini; birim başına çalışma sermayesindeki azalmayı, artan...

ÜFE ve TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerinin Parametrik Olmayan Regresyon Teknikleri ile Kestirimi
Dursun AYDIN, Öznur İŞÇİ
Bu çalışma, Türkiye’de 2003-2009 yılları arasında aylık olarak ortaya çıkan ÜFE ve TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru değerleri için parametrik olmayan (nonparametrik) ...

Tarihsel Süreçte Çalışma Kavramı ve Bir Kırılma Noktası Olarak Sanayi Devrimi
Orhan ADIGÜZEL, Hasan YÜKSEL
Bu çalışma, Türkiye’de 2003-2009 yılları arasında aylık olarak ortaya çıkan ÜFE ve TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru değerleri için parametrik olmayan (nonparametrik) regresyon kestiricilerinin bazı performans ölçülerinin...

Yeşil Pazarlama Kapsamında Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Duyarlı Ürünleri Kullanma Eğilimlerinin Belirlenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği
Selahattin YILMAZ, H. Dilara KESKİN
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin çevre bilincini ve çevreye duyarlı ürünleri kullanma eğilimlerini belirlemek amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi merkez kampusundaki ...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.