Ağustos 2011

Ağustos 2011
Yıl : 48
Sayı: 558

İç Kapak ve İçindekiler


Türkiye’nin Cari İşlemler Bilançosu Açığı Üzerinde Enerji İthalatı ve İktisadi Büyümenin Etkisi: 2003–2010 Dönemi Üzerine Bir Analiz
Adem ÜZÜMCÜ, Selim BAŞAR
Günümüzde Türkiye ekonomisinde 2008 küresel ekonomik krizinin olumsuz etkilerinin atlatıldığı noktasında genel bir uzlaşı bulunmaktadır...

Portföy Seçiminde Riski Sevmeyen Yatırımcılar İçin Hisse Senedinin Ait Olduğu Sektör ve İlgili Firmanın Kuruluş Tarihi Önemli midir? İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Sektörel Bir Analiz
Erhan BİRGİLİ, Gülfen TUNA, Vedat Ender TUNA
Bu çalışmanın amacı, portföy seçiminde tercih edilen hisse senetlerinin ait olduğu sektörün etkilerini analiz etmektir...

SITC Teknoloji Sınıflandırmasına İlişkin Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Belirlenmesi: Türkiye ve Diğer N-11 Ülkelerinin Karşılaştırılması
Birol ERKAN
Projeksiyonlara göre 20-30 yıl içinde G-7 ekonomilerinin büyüklüğüne ulaşması beklenen BRIC ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) yükselen ekonomiler arasında lokomotif konumunda yer almaktadır...

İpotekli Kredilerin Finanse Edilmesinde Etkin Bir Sermaye Piyasası Aracı Olarak İpotekli Tahviller
Hüseyin Ali KUTLU, N.Savaş DEMİRCİ
İpotekli kredi kullandıran finans kuruluşları, bu kredileri genellikle mevduatlar ile finanse etmektedir....

Tüketici Kredisi Çeşitlerinin Enflasyona Etkisi: (2005-2010)
Taner AKÇACI, Tuğçe YÖNTEM
Enflasyon bir yandan banka kredileri miktarını etkilerken diğer yandan, banka kredileri enflasyona neden olabilmektedir...

Dünya Ekonomisinde Üretim Faktörü Hareketlerindeki Değişimler ve BRIC Ülkelerine Yansımaları
Mehmet Fazıl ÖZKUL
Liberalleşmenin de etkisi ile Kuzeyin Güneyle daha ucuz ticaret yapması, özellikle emek yoğun üretimde karşılaştırmalı üstünlüklerin güneye kaymasına neden olurken; üretim teknolojisindeki gelişmeler, ülkelerin belli bir ürün...

Küresel Finansal Kriz ve Piyasa, Mekanizmasına Dayalı Konut Finansmanı: Türkiye İçin Bir Değerlendirme
Yener COŞKUN, Kürşat YALÇINER
Bu çalışmada, mevcut/geçmişteki uygulamalar, piyasa koşulları, konut politikası ve küresel kriz dersleri bağlamında; piyasa mekanizmasına dayalı konut finansmanı araçlarının ülkemizdeki konut (finansmanı) sorununun ...

Mali Derinlik ve Gelir Eşitsizliği
Emre Güneşer BOZDAĞ
Mali derinleşmenin bir ülkede, tasarruf yoluyla sermaye oluşumunda önemli bir etkisi bulunmaktadır...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.