Kasım 2011

Kasım 2011
Yıl : 48
Sayı: 561

İç Kapak ve İçindekiler


İpotekli Piyasalarda GSE Modeli; Türkiye için Bir Alternatif Model mi?
Belgin AKÇAY
Daha çok sayıda hanehalkının konut kredisine erişiminin sağlanması ve ev sahipliğini artırma çabaları, A.B.D. federal konut politikasının temelini oluşturmuştur. ...

Zorunlu Karşılık Politikalarının Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri
Ayşegül KARABIYIK, Talip SARIÇAM
Bu çalışmada, küresel krizin önem kazandırdığı likidite yönetimi kapsamında TCMB tarafından alınan zorunlu karşılık oranı kararlarının Türk Bankacılık Sistemine olası etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır....

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bankalar Endeksi için Ay Etkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Musa GÜN
Fama (1965, 1970, 1991) tarafından geliştirilen “Etkin Piyasalar Hipotezi”, menkul kıymet fiyatlarının ilgili menkul kıymetlere ilişkin tüm bilgileri yansıttığını dolayısıyla piyasada işlem yapan hiçbir yatırımcının bir...

Istanbul as an International Financial Center: Pros and Cons
Suat TEKER, Dilek TEKER
City of Istanbul’s potential as a good candidate of regional and/or global financial center is examined and evaluated in this study. By overlooking the global well-known financial center cities in the world, the criteria of becoming a competitive...

Post Washington Konsensüsü Döneminde Yeni Finansal Mimaride Makroekonomik İstikrar için Regülâsyon: Quo Vadis?
Ömer Tuğsal DORUK, Yusuf Can ŞAHİNTÜRK
1970’li yıllardan günümüze kadar uzanan süreçte finansal karmaşanın zirveye çıktığı ...

Halka Açık Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketlerinin Performans Ölçümü ve Analizinde Kullanılan EVA ve TOPSİS Yöntemlerinin Hisse Senedi Değerleri ile Karşılaştırmalı Analizi
Nalân ECE, Funda ÖZDEMİR
Büyük ölçekli şirketlerin bilanço ve gelir tablosu verileri şirketlere yapılacak olan yatırımlarda...

Franchising İşletmelerde Performans Değerlendirme: İstanbul’da Faaliyet Gösteren Fast-Food Franchising İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
Mehmet Akif ÖNCÜ, Muammer MESCİ, Öznur ŞAHİN
Bu araştırmanın amacı, hizmet sektöründe yer alan fast-food işletmelerin performans...

Solvency II (Yükümlülük Karşılama Yeterliliği) Düzenlemeleri ve Türk Sigortacılık Sektörüne Etkileri
İsmail YILDIRIM
Avrupa sigorta sektöründe tahmin edilemeyen risklerin ortaya çıkması ve şirket...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.