Şubat 2012

Şubat 2012
Yıl : 49
Sayı: 564

İç Kapak ve İçindekiler


CHP’de Siyasal Mirasın Melez Lideri: Kemal Kılıçdaroğlu
Bünyamin BEZCİ
CHP 1960’lardan beri sosyal demokrasi ile Kemalizm arasında kalmıştır. Çalışmada öncelikle partinin mirası ile modern sosyal demokrasinin gereklerinin çatışması ele alınmaktadır. Asıl olarak iki farklı zihniyet arasında Kılıçdaroğlu’nun...

Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Ekonomik Büyümeye Olan Etkileri
K. Batu TUNAY
Bu çalışma Türkiye’de bankacılık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye dair deneysel araştırmalara katkı yapmak amacındadır. Bu bağlamda statik ve dinamik çok değişkenli modeller ekonometrik olarak analiz edilmiştir. ...

Yunanistan Krizi ve Euro’dan Çıkış Tartışmaları
Derya HEKİM YILMAZ
Bu çalışmada Euro Bölgesinin sorunlu ekonomilerinden biri olan Yunanistan’ın içine düştüğü kriz incelenmiş, ve bir çok araştırmacı ve politikacının ortaya attığı Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkması fikri tüm...

Uluslararası Vergi Kayıp ve Kaçakları, Sonuçları ve Gelişmekte Olan Ülkeler Bakımından Vergi Rekabeti
Mehmet ARSLAN, Mine BİNİŞ
Küreselleşme süreci ile birlikte vergilendirme alanında birçok değişim meydana gelmiştir ...

Vergiye Mükellef Tepkileri ve Vergi Kaçakçılığında Vergi Cezalarının Caydırıcılık Etkisi: Tokat İli Örneği
Halit ÇİÇEK, Kübra BOZDOĞAN, Doğan BOZDOĞAN
Ülkemizde önemli bir sorun haline gelen vergi kaçakçılığının önlenmesinde vergi cezaların caydırıcılık etkisi yadsınamaz. Bu yüzden, vergi kaçakçılığında vergi cezalarının ne kadar caydırıcı olduğu, bu konuda cezaların...

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Dineserv Modeli ile Ölçümü
Burhan KILIÇ, Alper KURNAZ
Dünya turizm hareketliliğine katılımın günden güne artması, insanların tatil süreleri boyunca yemeklerini genel olarak yiyecek içecek işletmelerinde karşılaması, dışarıda yeme içme alışkanlıklarının hızla yaygınlaşması...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.