Ağustos 2012

Ağustos 2012
Yıl : 49
Sayı: 570

İç Kapak ve İçindekiler


İMKB’de İşlem Gören Ticari Bankaların Karlılığını Etkileyen Faktörler
Özlem ÖZARSLAN SAYDAR, İrem SACAKLI SAÇILDI
Bu çalışma İMKB’de 2005-2010 yılları arasında işlem gören ticari bankaların karlılık performanslarının, mikro ve makro ekonomik ölçütler kullanılarak analiz edilmesini amaçlamaktadır...

Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiye ve Portekiz Firmaları Üzerine Bir Uygulama
Muammer ERDOĞAN, Durmuş YILDIRIM, Bekir ELMAS
Firmaların sermaye yapısı seçimi hakkında uzun süredir devam eden tartışmalara rağmen örnek bir optimal sermaye yapısının varlığı hakkında henüz bir ittifak yoktur ...

Türkiye’de Eğitimin Niteliğinin OECD ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Bir Analizi
Fatih YARDIMCIOĞLU, Temel GÜRDAL
Bu çalışmada Türkiye’nin eğitim niteliğinin, 25 OECD ve 15 AB ülkesi karşısındaki durumunun ortaya konulması amaçlanmıştır...

Bilgi Yönetiminin Yerel Yönetimlerde Kullanım Alanları Üzerine Bir Değerlendirme
Cüneyt Yenal KESBİÇ, Esat BAKIMLI
Son zamanlarda krizden krize sürüklenen gelişmiş ülkeler olmak üzere çok sayıda ülke, gerek karşılaştıkları güçlükleri aşmak gerekse fırsatları değerlendirmek ve ekonomik kazanımlar elde etmek adına rekabet güçlerini arttırmaya...

Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorunu ve Nedenleri
Özer KÖSEOĞLU, Yılmaz DEMİRCİ
Küreselleşme, hızlı teknolojik ilerlemeler ve değişen yönetim anlayışı ile birlikte kamu kurumlarında bilgiye verilen önem giderek artmaktadır. Sanayi toplumundan bilgi topluma geçiş ile birlikte, emek yerine bilgi yeni güç olarak çağımızdaki...

Türkiye’de Enflasyon ile İşsizlik Arasındaki İlişki (1990-2011)
Fatih MANGIR, Savaş ERDOĞAN
Bu çalışmada, 1990 ve 2011 yılları arasında, Türkiye ekonomisine ait işsizlik oranları ile enflasyon oranlarının üç aylık değerleri kullanılarak bu göstergelerin arasındaki ekonomik ilişki incelenmeye çalışılmıştır. Orijinal...

İzmir İlinde Lojistik Sektörü İş Gücü Yapısının İncelenmesi
Onur ÖZVERİ, Hanife YİĞİT AKDEMİR
Lojistiğin işletmeler açısından öneminin artması, küresel bir boyut kazanması ve sektörde yaşanan gelişmelere paralel olarak nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanabilmesi sorunu ortaya çıkmıştır. Ülkemizde lojistik sektöründe...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.