Şubat 2013

Şubat 2013
Yıl : 50
Sayı: 576

İç Kapak ve İçindekiler


Euro Dolar Paritesi Nominal Döviz Kurlarını Hangi Yönde Hareket Ettirir? Türkiye Örneği
Bülent DOĞRU, Mustafa UYSAL
Bu çalışma, Euro Dolar paritesindeki değişimin Türkiye’deki nominal Euro/TL ve Dolar/TL kurlarını hangi yönde ve şiddette hareket ettirdiğini, Vektör Otoregresif Model yardımıyla 2000– 2012 yılları arasındaki günlük kur değerleri...

Deneysel Bulgular Işığında Türkiye’de Cari Açığın Bileşenleri Üzerine Bir İnceleme
Server DEMİRCİ
Bu çalışmada kronik bir sorun haline gelen cari açığın bileşenlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır...

Muğla’da Turizmin Sorunlarıyla İlgili Turizm Sektörü Yöneticilerinin Algıları ve Çözüm Önerileri
Metin BAYRAK, Osman Cenk KANCA
2008 küresel ekonomi krizi, diğer ülke ekonomilerine benzer şekilde Türkiye ekonomisini de etkilemiş ve bazı temel makroekonomik değişkenlerde bozulma meydana getirmiştir...

2008 Yılı Küresel Ekonomi Krizinin Türkiye’nin Temel Makro Ekonomik Değişkenleri Üzerine Etkisi
Hüseyin ÇEKEN, Ercan BALDEMİR, Taner DALGIN, Serhat Adem SOP, Fatih ERCAN
Muğla ili Marmaris, Bodrum gibi turizm açısından oldukça gelişmiş ve turistik yapılanmasını büyük ölçüde tamamlamış olan destinasyonlara sahip olmakla birlikte, Merkez, Fethiye, Datça, Milas, Ören, Kavaklıdere, Gökova, Ula, Yatağan...

Kamu Açıkları, Parasal Büyüme ve Enflasyon İlişkisi: Türkiye Örneği (1983-2008)
Metin SAĞLAM, Erginbay UĞURLU
Bu makale, Türkiye’de kamu bütçe açığı, para arzı ve enflasyon arasındaki uzun dönemli ilişkiyi Sınır Testi (Pesaran vd. 2001) yaklaşımı kullanarak 1983-2008 dönemi için yıllık verilerle incelemektedir. Çalışmada bu değişkenler...

Türkiye’de Katılım Bankacılığı ile Faize Dayalı Bankacılığın Etkinlik Açısından Karşılaştırılması
Metin AKTAŞ, Tunahan AVCI
Bu çalışmanın amacı, katılım bankaları olarak isimlendirilen faizsiz bankacılığın, faize dayalı bankacılığa göre nasıl bir etkinliğe sahip olduğunu araştırmaktır. Çalışmada, 2009-2011 yıllarına ait katılım bankacılığının...

Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi
Ebru ERDOĞAN, Mert TOPCU, Ozan BAHAR
Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de vergi gelirleri ile ekonomik büyüme arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisinin incelenmesidir. Bu bağlamda çalışmada 1998:I-2011:IV dönemi için eşbütünleşme ve hata düzeltme metodolojisinden...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.