Haziran 2013

Haziran 2013
Yıl : 50
Sayı: 580

İç Kapak ve İçindekiler


Küresel Ekonomik Kriz Sürecinde İstanbul’un Diğer Aday Finans Merkezleri ile Karşılaştırmalı Analizi
İlhan ŞAHİN
Finans merkezi olmak için çeşitli kriterler bulunmakta ve bunların finans merkezi olmayı hedefleyen ülke veya şehir tarafından karşılanması gerekmektedir...

Küçülme Stratejileri ile Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi: Hisse Senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Uygulama
Ayşe Gül YILGÖR, Aslı YIKILMAZ ERKOL
Bu çalışmada, küçülme kararında etkili faktörlerin ortaya çıkarılması amacıyla 1999 ile 2009 yılları arasında hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İ.M.K.B.) işlem gören işletmelerin gerçekleştirdikleri...

Devlet Üniversitelerinde Akademisyen Maaşlarının Karşılaştırmalı Analizi
Ali ÇIMAT, Gonca AKGÜN GÜNGÖR, Özgür BALMUMCU
Ülkelerin eğitim sistemleri arasında yer alan yükseköğretim, beşeri sermayeye olan katkısı ve ülke ekonomisinde doğuracağı olumlu etkileri ile önemli bir işleve sahiptir...

Türkiye’de Vergi Yükü ile Siyasi Eğilimler Arasındaki İlişki: Yatay-Kesit Analizi
Şahin BULUT, Sacit Hadi AKDEDE
Bu çalışma vergi ahlâkı çerçevesinde, Türkiye’deki illerin vergi yükünün siyasi partilerin oy dağılımlarının göreceli durumları ile arasındaki ilişkiyi ekonometrik olarak incelemeyi amaçlamıştır...

Örnek Ülkelerde ve Türkiye’de Çok Yıllı Bütçeleme Sistemi
Mehmet TUNÇER, Erkan KILIÇER
Bütçe; devletin gelecek belli bir süre içindeki gelir ve giderlerini tahmini olarak belirleyen, gelirlerin toplanmasına, giderlerin yapılmasına izin veren hukuki bir belgedir...

Bireysel Yatırımcılar İçin Uzun Vadeli Aktif Portföy Yönetimi Önerisi: Standart Ortalama Varyans Modeliyle BIST – 30 Endeksinde Bir Simülasyon
İsmail MAZGİT
Son 50 – 60 yılda yaşanan gelişmeler pek çok yeni finans tekniğinin ve piyasanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri, varlığa dayalı menkul kıymetler yanında, varantlar ve turbo...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.