Temmuz 2013

Temmuz 2013
Yıl : 50
Sayı: 581

İç Kapak ve İçindekiler


Türkiye’de Mutluluk Ekonomisinin Belirleyicilerinin Ekonometrik Analizi
Necmiye CÖMERTLER ŞİMŞİR
Bu çalışmada mutluluk ekonomisi literatürü detaylı olarak incelenerek, Türkiye’de mutluluk ekonomisinin belirleyicilerinin sıralı lojistik regresyon modeliyle ekonometrik bir analizi yapılmaktadır...

Politik Seçimler, Referandumlar ve Hisse Senedi Getirileri: İMKB Örneği
Selver Seda ADA, Mehmet BOLAK, Ömür SÜER
Ekonomik ve politik gelişmelere ilişkin beklentiler, hisse senedi piyasalarını doğrudan etkiler. Finans literatüründe, politik seçimler ve hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi inceleyen pek çok çalışma bulunmaktadır...

Türkiye’de Yoksullukla Mücadelede Yeni Bir Program Önerisi: Emek Gelirleri Vergi İndirimi
Birsen Nacar KARABACAK, Yakup KARABACAK
Bu çalışmanın amacı iktisaden faal yoksullara yönelik yeni bir kamusal destek programı önermektir. Ülkemizde 2011 yılında iktisaden faal olan yaklaşık 4.292 bin yoksul kişi olduğu tahmin edilmektedir...

İMKB’de İşlem Gören Yerli ve Yabancı İmalat Sanayi Şirketlerinin Ekonomik Katma Değer (EVA) ve Piyasa Katma Değerine (MVA) Dayalı Performans Analizi
Eyup BASTI, Tuncer YILMAZ
Son yıllarda şirket değerinin gerçeğe uygun hesaplanması, performans ölçümünün başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve paydaşların servetlerindeki artışların doğru hesaplanması çok önem kazanmıştır...

Lojistik Süreçler Açısından Afet Lojistiğinin Önemi
Pervin ERSOY, Gülmüş BÖRÜHAN
Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünyada meydana gelen afetlerin ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik açıdan yol açtığı olumsuz sonuçlar giderek artmaktadır. Bu durum afet yönetim faaliyetlerindeki süreçlerin etkin, planlı...

Cumhuriyet Altınının Bankalar Tarafından Alınıp Satılabilmesine Kuyumculuk Sektörü Çalışanlarının Bakış Açısı Üzerine Bir Araştırma
Murat SERÇEMELİ, Ahmet İlker AKBABA
Bu çalışma, 31.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren “Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”teki değişiklikle ilgili olarak Kuyumculuk Sektörü çalışanlarının görüşlerini...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.