Ağustos 2013

Ağustos 2013
Yıl : 50
Sayı: 582

İç Kapak ve İçindekiler


Merkez Bankasının Güçlü Bir Silahı: Ek Parasal Sıkılaştırma
Yasin AKÇELİK, Ergun ERMİŞOĞLU, Arif ODUNCU, Temel TAŞKIN
Küresel finansal krizin ardından, merkez bankalarının fiyat istikrarının yanı sıra finansal istikrarı da gözetmeleri farklı politika araçlarının kullanımını gerekli kılmıştır...

Finansal Krizde Sıra Dışı Para Politikaları: Teori ve FED Uygulaması
Emin ERTÜRK, Meryem FİLİZ BAŞTÜRK
Global Finansal Krizin ardından birçok merkez bankası gibi FED, geleneksel politika araçları yanında sıra dışı politika araçlarını da uygulamaya koymuştur. FED tarafından Lehman Brothers’ın iflasına kadar olan süreçte bilançonun büyüklüğünde...

Döviz Kuru ve Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği
Abdullah ÖZDEMİR, Cem Ferdi ORDU
Türkiye’nin dış ticaret hacmi son yıllarda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Ancak bu gelişme neticesinde ticaret açığı da önemli oranda artmıştır. Bu durum, dış ticaretin döviz kurlarından etkilenip etkilenmediği sorusunu da...

Belediye Harcamalarında Niteliksel Yapı (İrade) mı, Yoksa Niceliksel Yapı mı Daha Önemlidir?
Erhan BİRGİLİ, Ahmet Ersan ERŞAN
Belediye harcamalarında ekonomik harcamalar (büyük yatırımlar vb.), sosyal ve diğer harcamalar bulunmaktadır. Belediyelerin sosyal harcamalara, ekonomik harcamalar kadar pay ayırmadıkları düşünülmektedir...

Kişisel Değerlerin Lüks Tüketim Eğilimine Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Araştırılması
Serdar AYDIN, Hasan Hüseyin CEYLAN
Lüks ürün ve hizmet pazarı hem dünyada hem de Türkiye’de hızla gelişmektedir. Bu yüzden, lüks ürünlere ve hizmetlere karşı tüketici eğilimini etkileyen faktörlerin incelenmesi önem kazanmıştır. Kişisel değerlerin bu faktörlerden...

Kurumsal Değerlerinin Aidiyet Üzerindeki Etkisi ve Kamusal Örneklem
Levent VURGUN
Bu çalışmada, örgütlerde ilan edilen kurumsal değerlerin aidiyet üzerindeki etkisi tartışılmıştır. Paylaşılan değerler; bireysel algıda kurumsal bağlılığı artırırken, kurumsal düzeyde de geleceği şekillendirmek için gerekli...

Türk Bütçe Dengesinin Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Tahmini
Hakan HOTUNLUOĞLU, İsmet GÖÇER, Mehmet MERCAN
Kamu gelir ve giderleri arasındaki denge ülkelerin ekonomik kalkınma ve bu kalkınmayı sürdürebilmesi açısından önem arz etmektedir. Gelir ve gider arasındaki dengesizliklerin temel nedenleri literatürde ekonomik ve siyasi nedenler olarak...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.