Eylül 2013

Eylül 2013
Yıl : 50
Sayı: 583

İç Kapak ve İçindekiler


Piyasacılar ve Müdahaleciler Bağlamında Global Finansal Kriz
Emin ERTÜRK, Bahar BAYSAL, Görkem BAHTİYAR, Hasan BAKIR
İktisadi krizler, hem bilim olarak iktisadın iç hesaplaşmalarını yeniden alevlendirmekte, hem de iktisat politika uygulamalarını iktisat tartışmalarının odağına oturtmaktadır. Bir yanda serbest piyasa yanlısı okullar, genellikle vergi...

İmalat Sanayinin Gelişimi ve Dışa Açıklık Üzerine Bir Uygulama: 1996- 2011 Türkiye Örneği
Yağmur SAĞLAM, Hüseyin Avni EGELİ
Türkiye 1980 yılında aldığı 24 Ocak kararları ile dışa yönelik ve ihracata dayalı sanayileşme stratejisini tercih etmiştir. Hükümetin 1980 sonrası politika anlayışı tüm sektörlere aynı anda yatırım yapmak değil ...

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Dış Ticaret – İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme
Seyfettin ERDOĞAN, Durmuş Çağrı YILDIRIM
Dış ticaretin ulusal gelire katkısının araştırılması, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından önemlidir...

Kentsel Sağlığın Ölçümü: Türkiye İçin Bir Gösterge Seti Önerisi
Yağmur KARA
Dünyada nüfusun %50’si, Türkiye’de ise neredeyse %77’si kentlerde yaşamaktadır. Nüfus artışı, değişen yaşam standartları, teknolojik gelişmeler, bireylerin değişen beslenme alışkanlıkları ve çevresel koşullar gibi çok...

Tükenmişlik, Örgütsel Adalet Algıları ve Öz Benlik Değerlendirmeleri İlişkisi
Pınar SÜRAL ÖZER, Güler TOZKOPARAN
Tükenmişliğin işle ilgili, örgütsel ve kişisel kaynakları uzun yıllardır tartışılıyor olmakla birlikte örgütsel adalet algıları ve öz benlik değerlendirmelerinin rolünü sorgulayan çalışmalar çok kısıtlıdır. Sorunu etkileşimci...

Yöneticilerin Zaman Yönetimi Kavramı: Özel Sektörde Bir Uygulama
A. Sinan ÜNSAR, Eray BİRİNCİ
Yöneticilerin başarılı olmaları zamanı etkin kullanmalarına bağlıdır. Yöneticilerin zaman yönetimi kavramını iyi bilmesi ve bunu iş hayatına uygulaması gerekir. Bu makalede Türkiye’de faaliyette bulunan bir holdingin değişik...

Türkiye - Mısır İktisadi İlişkileri (2000-2012)
Yusuf BAYRAKTUTAN, M. Hilmi ÖZKAYA
2010 sonrasında Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da demokratikleşme çabaları Arap Baharı formunda yükselirken Türkiye’nin bölge ülkelerine tarihi ve kültürel yakınlığına rağmen iktisadi ve siyasi ilişkilerde potansiyelini yeterince...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.