Kasım 2013

Kasım 2013
Yıl : 50
Sayı: 585

İç Kapak ve İçindekiler


Kurumsal Yönetim, Mülkiyet Yapısı ve Performans
Ülkü TURAN, Nizamettin BAYYURT
Bu çalışmada, İMKB’de işlem gören ve imalat sanayinde faaliyet gösteren 100 şirketin 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ait verileri kullanılarak kurumsal yönetimin işletme performansı üzerindeki etkisi araştırılmıştır...

Türkiye'de Orta Vadeli Harcama Sisteminin Bütçe Uygulamalarına Yansımaları: Ampirik Bir Analiz
Haluk EGELİ, Mehmet DAĞ
Orta vadeli harcama sistemi, orta vadeli mali plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve maliye politikası uygulamalarından beklenen sonuçlara ulaşılması bakımından önemli bir araçtır...

Bilgi Limanda Geçen Sürenin Gemilerin Marjinal Maliyetlerine Etkisi: Teorik Bir Yaklaşım
Sadık Özlen BAŞER
Taşıma hizmeti veren firmalar, kısa dönemde üretim ölçeklerini diğer endüstrilerden farklı olarak işgücü miktarlarını arttırarak büyütemezler. Bilindiği üzere firmalar, talep olduğu ölçüde, kısa dönemde işgücü faktörünü...

Ulusal Varlık Fonlarının Regülasyonuna Yönelik Çabalar: Santiago Prensipleri
Yılmaz BAYAR, Murat YILDIRIM
Ulusal varlık fonları, artan varlıkları ile birlikte küresel finansal sistem içerisinde etkin olmaya başlamış ve bu fonların şeffaflığı, hesap verebilirliği, ...

Avrupa’da Para Politikası ve Maliye Politikaları İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
Evrim İMER-ERTUNGA
Avrupa Merkez Bankası para politikasını belirlemede bağımsız hareket etmektedir. Ancak maliye politikaları ülkeler düzeyinde belirlenmektedir...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.