Ocak 2015

Ocak 2015
Yıl : 52
Sayı: 599

İç Kapak ve İçindekiler


Optimal Rezerv Düzeyi: Türkiye Uygulaması
Dilek ÖZDEMİR, Kerem KARABULUT
Uluslararası rezervler, para politikası ve ülkelerin ekonomik istikrarında üstlendiği önemli roller nedeniyle politika yapıcıları için öncü göstergeler konumundadırlar. Buna karşılık, rezervlerin aynı zamanda atıl tutulmasından...

Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Para Politikası Güvenilirliğini Arttırır mı?
Zehra Yeşim GÜRBÜZ
Enflasyon hedeflemesi rejimi, sayısal bir enflasyon hedefinin açıklanmasını, Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu bu hedefe sadık kalma sözü ile, iletişim ve şeffaflık stratejisine dayalı bir para politikasıdır. Enflasyon hedefi para...

Bütçe Sürecinde Mali Saydamlık ve Hesap Verebilirliğin Önemi
Hakan BAKKAL, Alper KASIMOĞLU
Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu günümüzde hem ulusal hem de uluslararası çalışmalarda giderek önem kazanan konuların başında gelmektedir. Mali saydamlık ve hesap verebilirlik özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kurum ve...

Tarımsal Transferler ve Tarımda Büyüme: Bir Nedensellik İncelemesi
Ahmet BAYANER, Taylan KIYMAZ, Bülent MİRAN
Kırsal kalkınma, kırsalın her alanında topyekün bir yükselişi ifade eder. Ülkeler, tarım sektörünü desteklemek üzere kırsal alanda gelişmeye özel önem vermektedirler. Dolayısıyla, ülkeler aynı zamanda kırsal kalkınmaya dönük...

Çocuk İşçiliği: Türkiye ve Brezilya Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
Ayşenur ACAR
Çocuklar, gelecek nesilleri temsil etmeleri nedeniyle ülkenin beşeri sermayesinin garantisi olmaları ve bu yüzden işgücü piyasası ile entegre olmalarının önüne geçilmesi ve eğitim hayatlarına devam etmeleri ülkelerin kalkınma ve...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.