Haziran 2015

Haziran 2015
Yıl : 52
Sayı: 604

İç Kapak ve İçindekiler


Reel Efektif Döviz Kuru ve Dış Ticaret Hacmi Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği
Osman DEĞER, Mesut DEMİR
Reel efektif döviz kuru ile dış ticaret hacmi arasındaki ilişki son yıllarda tartışılan önemli konulardan biridir. Bu çalışmada Türkiye’nin dış ticaret hacmi ile reel efektif döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmaya...

Türkiye’de Tasarruf Davranışına İlişkin Sosyal Temsiller, Nedensel Atıflar ve Güdüler Üzerine Nitel Bir Araştırma
Jale MİNİBAS-POUSSARD, Marina BASTOUNIS, Ahmet Tuğrul TUĞER
Bu çalışma, tasarrufa ilişkin sosyal temsilleri, güdüleri ve nedensel atıfları keşfetmeyi ve demografik değişkenlere göre karşılaştırmayı amaçlamaktadır...

Kriz Dönemlerinde Ekonomik Büyüme ile Seçilmiş Ekonomik Göstergeler Arasındaki İlişkilerin Regresyon Ağaçları ve EKK Yöntemi ile İncelenmesi: Türkiye 1990-2009
Muhammet Ali AVCI, Harun SULAK
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 1990-2009 arası yaşanan ekonomik kriz dönemlerinde ekonomik büyüme ile seçilmiş ekonomik göstergeler arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Çalışmada söz konusu değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde...

Türkiye’de Sağlık ve EkonomikBüyüme İlişkisi: ARDL Sınır TestiYaklaşımı
Necmiye CÖMERTLER ŞİMŞİR, Funda ÇONDUR, Mehmet BÖLÜKBAŞ, Sedat ALATAŞ
Sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın sağlanmasında fiziki sermaye kadar beşeri sermayenin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır...

Öğrencilerin A ve B Tipi Kişilik Yapısı ile Psikoşiddet (Mobbing) ve Depresyon Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
Zeki AKINCI, Mükerrem GÜVEN, Osman Nuri DEMİREL
Bu araştırma, meslek yüksekokullarında eğitimöğrenim gören öğrencilerin psikoşiddet uygulamalarına maruz kalıp kalmadıklarını, maruz kalıyorlarsa nasıl bir ruhsal duruma ...

K - Ortalama Algoritması ile Kümelenmiş Konut Fiyatlarının Fonksiyonel Veri Analizi : İstanbul Örneği
Ali HEPŞEN, Olgun AYDIN, Orhan VATANDAŞ
Bu çalışmada, İstanbul’daki konut fiyatları ile makro ekonomik durum arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.