Ekim 2015

Ekim 2015
Yıl : 52
Sayı: 608

İç Kapak ve İçindekiler


Türkiye’de Enerji Yoksulluğu ve Enerji Tercihi Profili
Hamdi EMEÇ, Asuman ALTAY, Esin ASLANPAY, M.Ozan ÖZDEMİR
Temiz, yeterli ve ekonomik olan modern enerji kaynaklarına ulaşmak ile yoksulluk arasında bir ilişki söz konusudur. Düşük gelir seviyelerine sahip olan insanların modern enerji kaynaklarına ulaşmaları mümkün değildir...

İllerin Birbirlerinin İhracatı Üzerine Etkisi: Ege Bölgesi Üzerine Mekansal Ekonometrik Analiz
Mehmet AYDINER
Bu çalışmanın amacı Ege Bölgesindeki sekiz ilin birbirlerinin ihracatları üzerine etkilerinin bulunup bulunmadığı araştırmaktır. Bu kapsamda Ege Bölgesindeki sekiz ilin 2013 yılına ait verileri kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle...

Geleneksel ve Modern Doğal Tekel Teorisi Üzerine Bir İnceleme
Mahmut DURAN, Servet AKYOL
Doğal tekellerle ilgili olarak genelde iki teori söz konusudur; geleneksel ve modern teori. Bu konuda klasik ve neo-klasik iktisatçıların görüşleri geleneksel, düşüncelerini 1970’li yıllardan sonra ortaya koyan bazı iktisatçıların...

Makro İhtiyati Politikaların Genel Çerçevesi
Ali İLHAN
2007-09 küresel finansal krizinin ekonomiler üzerindeki olumsuz sonuçları, iktisat politikalarının finansal istikrarı sağlamadaki rollerinin ciddi biçimde sorgulanmasına neden olmuştur. Kriz ile birlikte, her bir politikanın nihai hedefine ulaştığı...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.