Ocak 2016

Ocak 2016
Yıl : 53
Sayı: 611

İç Kapak ve İçindekiler


Ticari Kredi İşlemlerinde Bankalarca Tahsil Edilen Dosya Masrafının Kredi Müşterisine İadesi
Rasim YILMAZ
Mahkeme kararlarıyla bireysel kredi müşterilerinin kullandıkları tüketici kredilerinden tahsil edilen dosya masrafı/istihbarat ücreti gibi masrafların tüketicilerden haksız ve hukuksuz olarak tahsil edildiği gerekçesiyle geri ödenmesine karar...

Finansal Piyasaların Gelişmesinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: 1998-2014 Türkiye Örneği
Filiz Yıldız CONTUK, Bener GÜNGÖR
Bu çalışmada 1998-2014 yılları arasında 68 gözlemden oluşan 3 aylık veriler kullanarak finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Nedensellik ilişkisini test etmek için Granger ve Toda- Yamamoto...

Denetim Araştırmalarında Bağlam: Türkiye Denetim Yazını Üzerine Bir İnceleme
Alper ERSERİM
Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. Öncelikle Türkiye’de yapılan denetim alanına ilişkin çalışmaların Türkiye bağlamını ne ölçüde dikkate aldıkları sorusuna yanıt aranacaktır. İkinci olarak yapılan çalışmaların...

Havayolu Taşımacılığında YakıtAnlaşmalarında Riskten KorunmaYöntemleri ve Türkiye Uygulaması
Ünal BATTAL, Seyit Ali MÜHİM
Bu araştırmanın amacı havayolu taşımacılığında yakıt fiyatlarındaki belirsizliklerden ortaya çıkan riskler karşısında kullanılan riskten korunma yöntemlerini açıklamak ve Türkiye’de havayolu taşımacılığında kullanılan yöntemlerin...

Mobil Cüzdan Kullanım Niyeti veKişisel Yenilikçiliğin Aracılık Etkisi
Gökhan AYDIN, Şebnem BURNAZ
Bu araştırmanın amacı kullanımları dünya genelinde hızla yaygınlaşmakta olan mobil ödeme sistemlerini kullanma niyetleri üzerine etki eden faktörlerin belirlenmesi ve kişisel yenilikçiliğin bu ilişkiler üzerindeki aracılık etkisinin...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.