Mart 2016

Mart 2016
Yıl : 53
Sayı: 613

İç Kapak ve İçindekiler


2005-2015 Arası Dönemde Türkiye’de Büyüme-İşsizlik İlişkisi ve Arz-Talep Şoklarının Rolü
Ozan EKŞİ
Bu çalışmada ilk olarak 2005-2015 arası dönemde Türkiye’de ekonomik büyüme ile işsizlik oranı arasındaki ilişki incelenmiştir...

Türkiye’deki İşletme Gruplarına Bağlı İşletmeler ile Diğer İş Örgütlerinin Başarımlarının Karşılaştırılması: Boylamsal Bir Analiz
Serkan DİRLİK, Tufan KIZILTUĞ
Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren işletme grubuna bağlı işletmeler ile diğer iş örgütü türlerinin başarımları karşılaştırılmıştır...

Şirketlerin Temettü Dağıtımının, Asimetrik Bilgi Varlığında İşaret Olarak Değerlendirilmesi
İdil Özlem KOÇ
Şirketlerin yöneticileri ile mevcut ya da potansiyel yatırımcıları arasında asimetrik bilginin olması durumunda, yöneticiler şirketlerinin durumunun iyi olduğu bilgisini yatırımcıya iletmek için temettü dağıtımını bir iletişim...

Finansal Serbestleşmenin TürkiyeEkonomisi Üzerindeki Etkileri
Abdullah ÖZDEMİR, Remziye DALKILIÇ
Bu çalışmanın amacı, 1980 yılından itibaren Türkiye’de uygulanmaya başlayan finansal serbestleşme politikalarının, Türkiye ekonomisinde meydana getirdiği değişiklikleri incelemektir. Bretton Woods sisteminin çökmesinden ...

İçerdiği Faaliyet Gruplarına GöreTürkiye’deki Yaratıcı Endüstri ÜzerineBir Çalışma
Atilla YARDIMCI
Bu çalışmada, DCMS tarafından yapılan sınıflama kullanılarak, Türkiye’deki yaratıcı endüstrinin içerdiği faaliyet gruplarına göre yapısı ve 2009 ile 2013 yılları arasındaki gelişimi incelenmiştir...

Bireysel Yatırım Tercihlerinde RiskFaktörünün Önemi; Manisa İli YatırımcıProfili Analizi
Cüneyt Yenal KESBİÇ, Mehmet YİĞİT
Bireyler tarafından verilecek olan finansal yatırım kararları, çok değişkenli bir karar alma sürecini ifade eder. Bu aşamada bireyin yatırımlarını etkileyen demografik özellikleri, ekonomik koşulları, içinde bulundukları sosyal-kültürel...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.