Nisan 2016

Nisan 2016
Yıl : 53
Sayı: 614

İç Kapak ve İçindekiler


Doğrudan Yabancı Yatırımlar İstihdamı Etkiliyor mu?: Türkiye Örnekleminde ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
Buhari DOĞAN, Muhlis CAN
Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) gittikleri ülkelerin birçok ekonomik parametresini etkilemektedir...

Örgüt Yapı ve Özellikleri Bağlamında Örgütsel Sessizliğin Oluşumu: Nitel Bir Araştırma
Zeki UÇAR, Ethem DUYGULU
Bu çalışmada örgütsel/işgören sessizlik olgusunun, örgüt yapı ve özelliklerine dayalı olarak ne şekilde geliştiğinin, keşifsel bir yöntemle ortaya çıkarılması amaçlanmıştır...

Rusya Ekonomisinde Büyüme, İşsizlik ve Enflasyon Arasındaki Nedensellik İlişkileri
Serhat YÜKSEL
Bu çalışmanın amacı Rusya’da ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon arasındaki nedensellik ilişkisinin bulunup bulunmadığının belirlenmesidir...

Emeklilik Yatırım FonlarınınELECTRE Yöntemi ile PerformansınınAnalizi
İlhan EGE, Özlem KARAKOZAK, Emre Esat TOPALOĞLU
Bu çalışmada Ocak 2012–Aralık 2014 döneminde 11 gelir amaçlı borçlanma standardı emeklilik fonunun performansı ölçülmüştür...

İmalat Firmalarının İhracat EngelleriAlgısı Üzerine Bir Çalışma
Yavuz AĞAN, Eren ERDOĞAN
Bu makale, Türk firmalarının çeşitli ihracat engelleri ile karşılaşıp karşılaşmadığını araştırmaktadır. Çalışmada, ihracat engellerine ilişkin geniş bir literatür taraması paylaşılmış ...

Türkiye’de Kamuoyunun SerbestTicaret ve Küreselleşme Algısı ve BuAlgının Temel Dinamikleri
Osman Sabri KIRATLI
Bu makalede Türkiye’de bireylerin dış ticarette liberalleşme ve serbest ticaret anlaşmalarına ne ölçüde destek verdikleri ve bu desteğin altında yatan faktörler Türkiye temsili, 1485 kişiden ...

Bina Tamamlama SigortasıMaketten Konut Alımlarını GüvenceAltına Alabilecek mi?
Emine Öner KAYA, Bekir KAYA, Kürşat YALÇINER
28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tüketicilere önemli haklar sağlarken, ön ödemeli konut satışları konusunda da yeni düzenlemeler getirmektedir.

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.