Mayıs 2016

Mayıs 2016
Yıl : 53
Sayı: 615

İç Kapak ve İçindekiler


2005-2015 Yılları Arasında BIST30 Endeksi ve BIST30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Arasındaki Nedensellik (Öncül-Ardıl) İlişkisinin İrdelenmesi
Müge İŞERİ, Murat KAÇMAZER
Vadeli piyasalarda işlem gören enstrumanların, spot piyasalarda ortaya çıkan risklere karşı koruma sağlamak için oluşturulması vadeli ve spot piyasa arasındaki etkileşimin temelini oluşturmaktadır...

İşsizliğin Azaltılmasında Kamu Kesimi Büyüklüğünün Rolü
Mehmet DURKAYA, Servet CEYLAN
Çalışmada, Türkiye’de kamu kesimi büyüklüğü ile işsizlik oranı arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. 2001-2014 dönemi üçer aylık verilerin yer aldığı araştırmada uzun dönem ilişkiler için sınır testi, kısa dönem...

Döviz Kurunun Temel Makro Ekonomik Değişkenlerle İlişkisi: Türkiye ve BRICS Ülkeleri Karşılaştırması
Nuri HACIEVLİYAGİL, Yusuf DEMİR
Döviz kuru ve döviz kuru politikaları, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren daha da etkili olan küreselleşme, ulaşım ve bilgi-iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle ülkeler arasındaki en etkin ekonomik araç haline gelmiştir.

Bankalarda Kredi Arzını EtkileyenFaktörler
Halime TEMEL NALIN, Selvihan TAŞDELEN
Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe kredi arzını etkileyen faktörlerin saptanmasıdır. Çalışmada, kredi arzını etkileyen faktörlere ilişkin ekonometrik model kurulmuştur.

Türk Gayrimenkul YatırımOrtaklıklarında Rekabet Yapısı
Hümeyra BURUCU, Filiz Yıldız CONTUK
Medeniyetin şehirleşmeyle başladığı düşünüldüğünde temelinde sağlamlık ve estetik kaygılarının var olduğu bir yapılaşmanın şart olduğu muhakkaktır.

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.