Haziran 2016

Haziran 2016
Yıl : 53
Sayı: 616

İç Kapak ve İçindekiler


Çevre Vergileri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: AB Ülkeleri için Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizleri
Serap BEDİR, Hasan GÜNEŞ
Çevre vergilerinin ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkilerinin yanı sıra teşvik edici etkilerinin de varlığı konunun bilim adamları, siyasiler ve çevreciler arasında sıklıkla tartışılmasına neden olmuştur...

Büyükşehir Manisa İli Hanehalklarının Tüketim Harcamaları ve Gelir-Harcama Analizi: Manisa İli Tüketici Profili
C. Yenal KESBİÇ, Ali TANDOĞAN
Bu çalışmada Büyükşehir Manisa ili ve ilçelerinde yaşayan farklı gelir düzeylerine sahip olan tüketicilerin gelirleri ile değişik mal ve hizmet gruplarına yaptıkları harcamalar arasındaki ilişki incelenmiştir.

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bankaların Entelektüel Sermayelerini Etkileyen Faktörler: 1990- 2014 Dönemi
Osman TURGUT
Bu çalışmada, payları Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların entelektüel sermayelerini belirleyen faktörler 1990-2014 yılları arasındaki 25 yıllık panel veriler kullanılarak araştırılmıştır...

Kredi Portföy KalitesininBelirleyicileri ve Makro-FinansalBağlantıların Rolü
K. Batu TUNAY
Çalışmada ticari bankaların kredi portföylerinin kalitesi analiz edilmekte, kredi kalitesini belirleyen değişkenler araştırılmaktadır.

Seçilmiş MakroekonomikDeğişkenlerle Hisse Senedi FiyatlarıArasındaki İlişki: Türkiye ÜzerineAmpirik Bir İnceleme
Metin COŞKUN, Kasım KİRACI, Usman MUHAMMED
Hisse senedi fiyatlarını etkileyen makroekonomik göstergelerin tespit edilmesi hem yatırımcılar (bireysel/kurumsal) hem de ülkeler açısından son derece önemlidir.

Türkiye’de İhracat Artışlarınınİstihdam Üzerindeki Etkisininİncelenmesi
Hüseyin ALTAY, Alper YILMAZ
Bu çalışmada Türkiye özelinde ihracat ve istihdam arasındaki ilişki incelenmiştir.

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.