Temmuz 2016

Temmuz 2016
Yıl : 53
Sayı: 617

İç Kapak ve İçindekiler


Uluslararası Petrol ve Gıda Fiyatlarından İç Fiyatlara Asimetrik ve Doğrusal Olmayan Fiyat Geçişkenliği: Türkiye İçin NARDL Modeli Bulguları
Utku UTKULU, Ramazan EKİNCİ
Bu çalışmanın amacı uluslararası emtia piyasalarından (petrol ve gıda) kaynaklanan asimetrik ve doğrusal olmayan fiyat hareketlerinin iç fiyatlara geçişkenliğini Türkiye için ölçmektir...

KLR “Mutlak Sinyal” Yaklaşımına Göre Türkiye Ekonomisine İlişkin Kriz Öngörüsü
C. Yenal KESBİÇ, Özlem DÜNDAR, Ata DEVRİM
Kaminsky, Lizondo ve Reinhart (KLR) tarafından 1998 yılında geliştirilen bu çalışmada kısaca “KLR Sinyal” yaklaşımı olarak ifade edilen yaklaşımın, 1990’lı yıllardan itibaren finansal krizlerin yaygınlaşması neticesinde,...

Borsa Sermaye Yapısı Kararlarında Yönetsel İrrasyonalite Açılımı: Geleneksel Teorilerden Farklılaşan Davranışsal Bir Bakış Açısı
Semra BANK
“Firmaların sermaye yapısı kararlarını etkileyen faktörlerin neler olduğu” modern sermaye yapısı teorisinin başlangıcından itibaren finans literatürünün netleştiremediği bir konudur.Bununla birlikte, son yıllarda yapılmış...

Türkiye Ekonomisinde ParaPolitikasının Ekonomik BüyümeÜzerinde Uzun ve Kısa Dönemli Etkisi
Y. Koray DUMAN
Bu çalışmada 1998'den 2015’e üçer aylık zaman serisi verileri kullanılarak Türkiye'de ekonomik büyüme üzerinde para politikasının etkisi incelenmektedir.

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.