Ağustos 2016

Ağustos 2016
Yıl : 53
Sayı: 618

İç Kapak ve İçindekiler


2008 Küresel Ekonomik Kriz Sonrası BIST ve Dünya Borsaları İlişkisi: Kriz İlişkileri Etkiledi mi?
Tekiner KAYA
Eşbütünleşme analizi, literatüre kazandırıldığı tarihten itibaren uygulamalı birçok çalışmaya yöntem olarak girmiştir...

Kriz Dönemlerinin Dış Ticaret Hacmi Üzerine Etkileri: AVRO Krizi Örneğinin Panel Çekim Modeli ile Analizi
Melike Rana DAYIOĞLU, Emin Ahmet KAPLAN
Küreselleşme süreci, ülkeler arasında ticaretin serbestleşmesine ve ekonomik birleşmelerin oluşmasına olanak sağlamıştır.

Terörün BRICS ve MINT Ülkelerindeki Turizm Faaliyetleri Üzerine Etkisi
Selim BAŞAR, Serkan KÜNÜ, Sertaç HOPOĞLU
Küreselleşen dünya ekonomisinde, ekonomik açıdan belirsizliklere sebep olacak olaylar bütün ülkeleri etkilemektedir...

Kurumsal Yönetim ve DenetimKalitesi: Borsa İstanbul ŞirketleriÜzerine Bir İnceleme
Mehmet AYGÜN, H.Cem SAYIN
Bu çalışmanın temel amacı, kurumsal yönetim ile denetim kalitesi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır

Mortgage Krizi ve YatırımcıPsikolojisi
Gülbahar ATASEVER
Varlıkların temel değerinden sapması veya ekonomik temellere dayanmayan fiyat artışları olarak tanımlanan köpük kavramı, rasyonel ve irrasyonel (spekülatif) olarak ikiye ayrılmaktadır.

Türkiye’deki ÜniversiteÖğrencilerinin Zihnindeki AvrupaAlgısının Güç Yönünden Analizi
Nihal KIRKPINAR ÖZSOY
Bir devletin, bir bölgenin ya da bir coğrafyanın güç olarak algılanması gücü oluşturan “kapasite, hedef ve etki” unsurlarına sahip olup olmadığına bağlıdır...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.