Eylül 2016

Eylül 2016
Yıl : 53
Sayı: 619

İç Kapak ve İçindekiler


Türkiye’de Altın ve Altına Dayalı Yatırım Araçlarının Karşılaştırmalı Performans Analizi
Burak PİRGAİP
Türkiye’de altına doğrudan ve dolaylı olmak üzere temelde iki şekilde yatırım yapılabilmektedir...

Çalkantılı Zamanlarda Finansal Yeniliklerin ve Kurumların Yükselişi: Ortaçağ Floransa’sı Vakası
Görkem BAHTİYAR, Emin ERTÜRK
Dünya iktisadi tarihinde çok bir önemli şehir devleti olan Ortaçağ Floransa’sı, finansal gelişme ile ilgili de ilginç bir vaka örneğidir.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekolojik Ayak İzi
Ceyda ERDEN ÖZSOY, Ahmet DİNÇ
Sürdürülebilir kalkınma gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz ardı etmeden bugünkü ekonomik gelişmenin sağlanması olarak tanımlanmaktadır...

Türkiye’de CO2 Salınımları EnerjiTüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
Hakan ÇETİNTAŞ, İbrahim Murat BİCİL, Kumru TÜRKÖZ
Bu çalışma, Türkiye’de 1960-2011 döneminde enerji tüketimi, ekonomik büyüme ve şehirleşme oranının karbondioksit emisyonları...

İşgücü Piyasası Reformlarınınİşgücü Piyasası Geçişlerine Etkisi:Türkiye Örneği
Elif Öznur ACAR, Burak GÜNALP, Seyit Mümin CİLASUN
Bu makalede, işgücü piyasası reformlarının işgücü piyasası performansını belirlemedeki rolü Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi’nin 2006-2010 panel verisi kullanılarak incelenmesi...

Öz Sermaye Kavramı ve Türk VergiMevzuatında Uygulama Alanları
Selin ERTÜRK ATABEY
Şirketlerin sahip ya da sahiplerinin şirketteki payına öz sermaye denilmektedir...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.