Aralık 2016

Aralık 2016
Yıl : 53
Sayı: 622

İç Kapak ve İçindekiler


Tasarrufların Yatırıma Dönüşümünde Banka Kredilerinin Rolü
Gökhan IŞIL, Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ, Ufuk ALKAN
Ülkelerde tasarrufların yatırımlara dönüşümünde bankalar aktif rol alırlar. Literatürde banka faiz oranlarında görülen değişikliklerin tasarruf birikiminin yanı sıra kredi mekanizması ile yatırım düzeylerinde değişikliğe yol...

Türkiye’de Hisse Senedi Getirileri ile Mevduat Faizlerinin Altın Fiyatlarına Etkisi
Halil TUNALI, Ertuğrul ÇAM
Bu çalışmada, bir yatırım aracı olarak, altın fiyatları ile hisse senedi ve mevduat faizi getirileri arasındaki ilişkinin kısa ve uzun dönem seyri incelenmeye çalışılmıştır.

Türkiye’deki Bankacılık Krizlerinin Nedenleri: Ekonometrik Bir Yaklaşım
Ali ARI, Nazlı ÖZKESKİN
1980’li yıllarda uygulamaya sokulan liberalleşme politikalarını takiben aynı dünya ekonomisinde olduğu gibi Türkiye’de de, özellikle 1990 sonrası dönemde, ciddi bankacılık krizleri yaşanmıştır.

Ters-U Hipotezi BağlamındaEkonomik Büyüme, Finansal Kalkınmave Gelir Eşitsizliği MekanizmalarıÜzerine
Gönül YÜCE AKINCI, Merter AKINCI
Bu çalışmada; ekonomik büyüme, finansal kalkınma ve gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiler Ters-U Hipotezi bağlamında Türkiye ekonomisi 1960-2014 dönemi için incelenmiştir.

Bankacılık Sistemlerinin Denetlemeve Düzenleme Yapıları: Seçilmiş BazıÜlkelerin İncelenmesi
Aysel GÜNDOĞDU
Çalışmanın amacı, seçilen ülkelerin bankacılık sistemlerinin düzenleme ve denetleme yapılarını karşılaştırmak ve ülkelerin bankacılık düzenleme ve denetleme çatısındaki farklılıkları ortaya koymaktır.

Banka Personelinin Teftiş KurulunaBakış Açısının Değerlendirilmesi
Serhat YÜKSEL, Sinemis ZENGİN, Mustafa Tevfik KARTAL
...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.