Ocak 2017

Ocak 2017
Yıl : 54
Sayı: 623

İç Kapak ve İçindekiler


Enerji Tüketimi, Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 28 Avrupa Birliği Ülkesi için Panel Granger Nedensellik Analizi
Bilgin Orhan ÖRGÜN, Aynur PALA
Bu çalışmada 28 Avrupa birliği ülkesindeki enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu amaçla 1996-2013 yılları arasındaki veriler kullanılarak panel eşbütünleşme, panel Granger nedensellik ve...

Kurumsal İtibar, İş Tatmini ve Örgütsel Özdeşleşme Kavramlarının Demografik Değişkenler ile İncelenmesi: Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Üniversitelerde Bir Araştırma
Metin IŞIK, Mustafa ZİNCİRKIRAN
Bu araştırmanın amacı, kurumsal itibar, iş tatmini ve örgütsel özdeşleşme değişkenlerinin üniversite çalışanları üzerinde farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir.

Finansal Hizmetlere Erişim veSürdürülebilir Kalkınma
Sibel YILMAZ TÜRKMEN, Gülcan ÇAĞIL
Finansal hizmetlere erişim, bir toplumun gelişimi için oldukça önemlidir. Ülkelerin teknolojik, sosyolojik ve ekonomik gelişimleri; bu ülkelerde yaşayanların finansal kaynaklara erişiminin uygunluğu ile de bağlantılıdır.

Sermaye Piyasaları AltyapıKurumlarının Endüstriyel Yapılanması
Seven İPEK, Cumhur EKİNCİ
Borsalar, merkezi takas ve karşı taraf kurumları ile merkezi saklama kurumları sermaye piyasası altyapı endüstrisini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, bu endüstrideki ağ ekonomileri, yönetim yapıları, kar amacı, bütünleşme ve bağlantı...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.