Ekim 2017

Ekim 2017
Yıl : 54
Sayı: 632

İç Kapak ve İçindekiler


Türkiye’nin CDS Priminin Oynaklığı
Serdar VARLIK, Nimet VARLIK
Ülke risk priminin önemli bir ölçütü olarak kabul edilen kredi temerrüt takası (Credit Default Swap; CDS) primleri, gelişmekte olan piyasaların finansal koşulları hakkında bilgi ...

Çeşitli Endeks Fiyatlarının, Ayı ve Boğa Piyasası Dönemlerindeki Birlikte Hareketleri: Portföy Çeşitlendirmesi Önerileri
Kaya TOKMAKÇIOĞLU, Ali Sezin ÖZDEMİR
Portföy çeşitlendirmesi, dönemine göre düşüşte olan sermaye piyasası durumlarından kaçınmak ve yükselişte olan dönemlerdeki pozitif havadan daha fazla yararlanmak için, yatırımcıların ...

Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemine Katılım Kararını Etkileyen Faktörler
Aslı Elif AYDIN, Elif Akben SELÇUK
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bireysel emeklilik sistemine giriş ve otomatik katılımdan cayma kararını etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. 130 kişiden kolayda örnekleme ...

Ülkelerarası Büyüme FarklılıklarınıAçıklanmasında Kurumların Önemi:Panel Veri Analizi
Merve YOLAL, Aygül ANAVATAN
Bu çalışmada, kurumlar ve onların sahip olduğu kurumsal yapıların ekonomik büyüme üzerindeki etkileri 107 ülke için 2003-2014 yılları arasını kapsayan dönemde panel veri yöntemi ...

Tepe Çocuk Yoksulluğu Risklerini Engellemeye Yönelik Politika Olarak Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği
Şenol ÖZTÜRK
Çocuk yoksulluğunun yol açtığı beşeri sermaye eşitsizliği sosyal devlet müdahalesinin olmadığı koşullarda derinleşmekte ve yoksulluğu nesiller arasında kalıcı kılmaktadır.

BİST 100’de Haftanın Günü Anomalisi: Ekonometrik Bir Analiz
Ali ARI, Özge YÜKSEL
Etkin Piyasa Hipotezi menkul kıymet pazarlarında oluşan fiyatların tahmin edilemeyeceğini dolayısıyla pazar getirisinin üzerinde aşırı kazanç elde edilemeyeceğini iddia eder.

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.