Ocak 2018

Ocak 2018
Yıl : 55
Sayı: 635

İç Kapak ve İçindekiler


Kredi Tayınlamasının Türk Bankacılık Sektöründe Geçerliliğinin Kalman Filtresi Tekniği ile Test Edilmesi
Pınar KARAHAN, Nilgün ÇAĞLARIRMAK USLU
Finansal piyasalarda taraflar arasındaki bilgi düzeyinin farklı olmasından kaynaklanan asimetrik bilgi problemlerinin varlığı, bankaların kredi verme istekliliğini etkileyerek kredi ...

Finansal İstikrarı Sağlamaya Yönelik Alternatif Politika Çerçeveleri
Ali İLHAN
Küresel finansal krizin, finansal dengesizliklerle mücadelede geleneksel makroekonomik politika çerçevesinin yetersiz kaldığını açık bir şekilde ortaya koyması politika yapıcıları ...

Amasya Üniversitesinin İl Ekonomisine Etkisi
Rüştü YAYAR, Hilal ŞEKER, Nagehan KARANFİL
Üniversiteler, bilimsel araştırmaların yapıldığı ve paylaşıldığı, küresel ihtiyaçlara cevap verecek biçimde insan yetiştirmeyi hedefleyen kurumlar olmanın yanı sıra, bulundukları ...

Para Politikasının Etkilerinde Sektörel Asimetriler: Türkiye İçin VAR Analizi
Vedat CENGİZ, Erhan ÖRUÇ
Literatürde para politikasının makro değişkenler üzerine etkisini vektör otoregresif modelleri ile inceleyen çok sayıda çalışma yer almaktadır.

Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Bütçe Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Uygulama
Mehmet DAĞ, Oktay KIZILKAYA, Fatma KIZILKAYA
Türkiye’de büyükşehir belediyeleri yerel idare birimi olarak kendilerine atfedilen hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla kamu ...

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Nakit Akımı Odaklı Finansal Performans Analizi (2007-2016)
Mustafa Kemal YILMAZ, Orkun İÇTEN
Gayrimenkul sektörü, özellikle son 10 yılda gösterdiği gelişim ile Türkiye ekonomisinin büyümesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.