Şubat 2018

Şubat 2018
Yıl : 55
Sayı: 636

İç Kapak ve İçindekiler


Gelişmekte Olan Ülkelerde Getiri ve Volatilite Yayılımı: NIMPT Ülkelerinde VAR-EGARCH Uygulaması
İsmail ÇELİK, Arife ÖZDEMİR, Semra DEMİR GÜLBAHAR
Bu çalışmada yatırımcılara yeni bir ufuk açmak için Euromonitor International tarafından NIMPT olarak adlandırılan beş ülkenin (Nijerya, Endonezya, Meksika, Filipinler ve Türkiye) ...

Türkiye’de Banka Kredilerindeki Genişleme ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki
Özcan KARAHAN, Metehan YILGÖR, Ayça Aysun ÖZEKİN
Finansal gelişme ile büyüme arasındaki ilişki üzerine yoğunlaşan araştırmaların önemli bir bölümü banka kredilerindeki genişlemenin ekonomik büyümeye yol açtığını ileri sürmektedir.

Deneysel İktisatta Ödül Mekanizmasının Rolü: Parasal Teşvik ve Ders Notu Karşılaştırması
Mete DİBO, Erdem SEÇİLMİŞ, Mehmet Cahit GÜRAN
Ödül mekanizmasının türü, bir iktisadi deneyin geçerliliğini belirleyen kritik bir faktördür. Deneysel iktisat literatüründe en çok tercih edilen ödül mekanizmaları; para ve ders notudur.

Bir Kamu Kurumunda Değer Akış Haritalama ve Simülasyon Yöntemiyle Hizmet Sürelerinin Değerlendirilmesi
Mine ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Reyhan ÇATMAN
Bu çalışmada, yalın üretim tekniklerinden faydalanarak, kamu sektöründe vatandaşa hizmet verilen bir süreçte yaşanan israf unsurlarının giderilmesi amaçlanmaktadır.

Dünyada ve Türkiye’de Yeşil İşlerin Gelişimine İlişkin Bir Değerlendirme
Oğuz BAŞOL
Ekolojik sisteme ve çevreye duyarlı işlerde, insan onuruna yakışır standartlarda sunulan işler olarak tanımlanan yeşil işler; çevre, insan, büyümeye dayalı politikalar, yaratılan işlerin ...

Türkiye’de Phillips Eğrisinin Geçerliliği Üzerine Dinamik Bir Analiz
Pınar KARAHAN, Nilgün ÇAĞLARIRMAK USLU
Enflasyon ve işsizlik arasındaki bağlantı makroekonominin en çok tartışılan konularından birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, enflasyon ve işsizlik arasında değiş-tokuş (trade-off) ...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.