Haziran 2018

Haziran 2018
Yıl : 55
Sayı: 640

İç Kapak ve İçindekiler


Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Uygulamalarının Hasta Faturaları ve Teşhis İlişkili Gruplara Göre Maliyet Analizi
Mehmet TOP, Hüseyin ASLAN, Nurullah ZENGİN
Sağlık turizmi gelişmekte olan ülkeler için önemli bir ekonomik potansiyeldir ve küresel olarak ciddi uygulamalar söz konusudur.

Petrol Şoklarının Makroekonomik Göstergeler Üzerine Etkileri: OPEC İçin Yapısal VAR Analizi
Yağmur SAĞLAM, Gülçin GÜREŞÇİ
Bu çalışmada Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) için petrol fiyatlarında meydana gelen değişmelerin makroekonomik göstergeler üzerine etkisi araştırılmıştır.

Ulusal İnovasyon Sistemi İçerisinde Kamu ile Özel Sektör AR-GE Faaliyetlerinin Etkileşimi
Özcan KARAHAN, Metehan YILGÖR
Verimliliğe dayalı büyüme oranını sürekli bir biçimde artırmak için temel koşul ekonomik sisteminin yenilik yaratma kapasitesini geliştirmektir.

Sermaye Yapısına Etki Eden Firmaya Özgü Faktörlerin Panel Veri Analizleri ile Belirlenmesi: Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Bir Uygulama
Emre Esat TOPALOĞLU
Çalışmada, Kurumsal Yönetim Endeksi’nde 2007-2015 döneminde faaliyet gösteren firmaların sermaye yapılarına etki eden firmaya özgü faktörlerin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Eski Fakat Güncel Bir Sorun: Panama Belgeleri ve Vergi Cennetleri
Muhammet ŞAHİN, Candan YILMAZ
Vergi devletin en önemli gelir kaynağıdır. Kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülerek, kalitesinin artırılabilmesi en temelde iyi işleyen bir vergi sistemine bağlıdır. Bu bakımdan devletin vergi hasılatını azami düzeye çıkarabilmesi,...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.