Ağustos 2018

Ağustos 2018
Yıl : 55
Sayı: 642

İç Kapak ve İçindekiler


Tek Fiyat Teorisi: Türkiye’de Faiz Paritesi Düzensizliği
M. Enes OLGUN
Tek fiyat teorisi bir varlığın sadece bir fiyatının olması gerektiğini söylemektedir. Küresel finansal kriz tek fiyat teorisini tekrar tartışmaya açmıştır. Bu çalışmada tek fiyat teorisinde gözlenen sapmalar Türkiye özelinde analiz...

Piyasa Etkinliği Açısından Adaptif Piyasa Hipotezi’nin Test Edilmesi: Türkiye ve ABD Hisse Senedi Piyasaları Örneği
Fatih Coşkun ERTAŞ, Oktay ÖZKAN
Bu çalışmada Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri hisse senedi piyasalarında Adaptif Piyasa Hipotezi test edilmiştir. Türkiye hisse senedi piyasasını temsil eden BİST 100 endeksi ile Amerika Birleşik Devletleri hisse senedi piyasasını...

Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetçilerin Bağımsızlığı Üzerine Bir Araştırma
Mustafa Tevfik KARTAL, Özer DEPREN, Serpil Kılıç DEPREN
Bu çalışma iç denetçilerin uygulamada bağımsızlıklarının değerlendirilmesi amacı ile hazırlanmıştır. Belirtilen amaca ulaşılabilmesi için iç kontrol ve iç denetim bölümlerinde görev yapan personellere yönelik anket çalışması...

Yükseköğretimde Devlet ve Vakıf Üniversiteleri: Sorunlar ve Politika Önerileri
Mustafa AYKAÇ, Bahar Baysal KAR
Otuz yılı aşkın bir süredir, dünya ekonomisinde piyasa odaklı düzenleme rejiminin yükselişi, diğer birçok sektörde olduğu gibi, yükseköğretim alanında da etkili olmuştur. Özel üniversiteler, devlete ait öğretim kurumlarıyla kıyaslandığında...

Firma Performansının Belirleyicileri: Türkiye Örneği (1990-2016)
Veli AKEL, Yüksel İLTAŞ
Bu çalışmada, 1990-2016 dönemi için; nakde dönüşüm süresi, kaldıraç oranı, cari oran ve maddi duran varlık oranı değişkenlerinin BİST 30 Endeksinde yer alan 15 firmanın esas faaliyet kârı/aktif toplamı ile uzun dönem ilişkisinin...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.