Eylül 2018

Eylül 2018
Yıl : 55
Sayı: 643

İç Kapak ve İçindekiler


Yaratıcılık Endekslerinin Kıyaslanması ve Değerlendirilmesi
Ülkühan Bike ESEN, Şükran SIRKINTIOĞLU YILDIRIM
Yaratıcılığın ekonomik büyüme üzerindeki rolünün anlaşılmasıyla, yaratıcı ekonomi dikkat çeken bir konu haline gelmiştir ve ülkelerin politikalarında, stratejilerinde ve siyasi gündemlerinde yer almaya başlamıştır.

Antik Dönemden Bretton Woods’a Finansal Düzenlemelerin Yolculuğu
Ayşenur ALTINAY, Özden Sevgi AKINCI
Günümüzdeki finansal araçların henüz var olmadığı bir dönemde finansal düzenlemelerin ya da finansal düzenlemeleri yapan kurumların varlığı düşünülebilir mi? Bireylerin ve toplumların var olduğu her alanda bir düzenleyici kural...

Vergi Yapısı ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği
Mehmet SONGUR, Cihan YÜKSEL
Bir maliye politikası aracı olarak vergilerin ekonomik büyümeyle karşılıklı bir ilişkisinden söz etmek kuramsal olarak mümkündür. Ekonomik büyüme vergi tabanını genişleterek vergi gelirini etkileyebilmekte; vergilerdeki değişim de...

The Impacts of the Credit Default Swap on the Stock Index: Asymmetric Causality Approach for BRIC Countries
Kaya TOKMAKÇIOĞLU, Oğuzhan ÖZÇELEBİ, Berkay MANİOĞLU
In this study, Granger and Hatemi-J (2012) tests are used to examine whether or not the credit default swaps (CDS) have causality effects on stock indices in BRIC countries.

Türkiye’de İç Borç Stokunun Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Analizi
Selin ERTÜRK ATABEY, Gonca BIYIK
Çalışmada, Türkiye’de iç borç stokunun ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, Neoklasik Büyüme Modelinden yararlanılarak 1980-2016 dönemi için Solow Kalıntısını da içeren bir model aracılığıyla Engle-Granger Eşbütünleşme Testi...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.