Aralık 2018

Aralık 2018
Yıl : 55
Sayı: 646

İç Kapak ve İçindekiler


Diskriminant ve Lojistik Regresyon Yöntemleri Kullanılarak Finansal Başarısızlık Tahmini: BIST İmalat Sektörü Örneği
Barış AKSOY, Derviş BOZTOSUN
Bu çalışmada 2006-2009 yılları arasında BIST (Borsa İstanbul) İmalat Sanayi Sektöründe faaliyet gösteren 126 işletmenin finansal başarı/başarısızlığını tahmin etmek üzere Çok Değişkenli Diskriminant Analizi ve Lojistik Regresyon...

İşgücü İstatistiklerini Geriye Doğru Düzeltme Denemesi ya da “İstihdamsız Büyüme” Diye Bir Şey Neden Olmadı: İşgücü İstatistiklerini Yeniden Düşünmek
Mevlüt TATLIYER
Bu makale 2000'li yıllarda yaşanan önemli revizyonlar ve metodolojik dönüşümler sonucu “kırılan” işgücü istatistiklerini geriye doğru düzeltmeye ve bunun sonucunda da çok daha bütüncül ve karşılaş-tırılabilir işgücü serileri...

Estimation of Currency Swap Yield Curve
İbrahim Ethem GÜNEY , Abdullah KAZDAL , Doruk KÜÇÜKSARAÇ
Currency swap is a financial derivative widely utilized to manage foreign exchange liquidity and to conduct carry trade transactions. Besides, central banks and investors follow currency swap market for the purposes of valuing financial derivatives, estimating...

Türkiye Konut Piyasasında Balon Var mı? İstatistiki Bölge Birimleri Üzerine Bir Analiz
Pınar EVRİM MANDACI Efe Çağlar ÇAĞLI
Bu çalışmanın amacı, Türkiye konut fiyatlarındaki olası spekülatif balonların tespit edilmesi ve bu balonların oluşma zamanının belirlenmesidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan elde edilen çeşitli konut sektörü endeksleri ve...

Türkiye’de Sermaye Piyasası ve Bankacılık Kesimindeki Gelişimin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi
Adem GÖK , Deniz GÜVERCİN
Literatürde finansal gelişmenin, ekonomik büyümeye etkisini araştıran birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de 1993-2015 döneminde, sermaye piyasası ve bankacılık sektörlerindeki gelişmenin, ekonomik büyümeye etkisini...

Bitcoin: Yeni Bir Finansal Krize Doğru Mu?
Hasan BAKIR
Teknolojik gelişmeler ekonomide özellikle de finansal piyasalarda yeni kavramların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Günümüzde bu kavramlar n en popülerlerinden biri hiç kuşkusuz kripto paradır.

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.