Haziran 2019

Haziran 2019
Yıl : 56
Sayı: 648

İç Kapak ve İçindekiler


TÜRKİYE’DE YOKSULLUĞUN ANALİZİ: RASSAL ETKİLERİ LOGİT MODEL YAKLAŞIMI
Çiler SİGEZE, Seda ŞENGÜL
Yoksulluk araştırmalarında bireylerin yalnızca bir dönemdeki yoksulluk durumlarının incelenmesi yoksulluk ile mücadelede çok etkili olmamaktadır.

MAKRO İHTİYATİ ARAÇLARIN FİNANSAL İSTİKRARI SAĞLAMADAKİ ETKİNLİĞİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ
Suat Serhat YILMAZ, Nihat IŞIK
1990’lı yılların sonlarına doğru Asya ve Latin Amerika ülkelerine, yüksek getirilerin varlığına bağlı olarak yönelen sermaye akımları ve 2008 yılı ...

ANA HARCAMA GRUPLARI İÇİN DÖVİZ KURU GEÇİŞKENLİĞİ
Hüseyin KAYA, Barış SOYBİLGEN
Bu çalışmada tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) ana harcama grupları için döviz kuru geçişkenliği hesaplanmıştır. Türkiye'de döviz ...

KORUMASIZ FAİZ PARİTESİNİN GEÇERLİLİĞİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİNDE EKONOMETRİK BİR ANALİZ
İpek M. YURTTAGÜLER, Sinem KUTLU HORVÁTH
Küreselleşmenin artmasıyla uluslararası piyasalarda döviz kurlarının davranışı finansal büyüklüklerin izlenebilmesi açısından ...

REEL OPSİYONLARIN YATIRIM PROJELERİ ANALİZLERİNDE KULLANIMI
Hakan BİLİR
Yatırım projelerinin seçimi, firmaların gelecekteki nakit akışlarını ve dolayısıyla firma değerini etkileyen en önemli kararların başında gelmektedir. Geleneksel olarak ...

TÜRKİYE’NİN BÖLGELERİ (İBBS-2) İÇİN REFAH DÜZEYİ DEĞERLENDİRMESİ
Hasan TÜRE
Bölgeler arası refah düzeylerinde büyük farklılıklar olması, bireylerin sosyal adalet konusunda kaygı duymasına neden olmaktadır. Bu durum son yıllarda, ...

ELECTRE YÖNTEMİ İLE ANKARA BÖLGESİNDE İNOVATİF VE GİRİŞİMCİ İŞLETMELER İÇİN TEKNOKENT SEÇİMİ
Murat Kemal KELEŞ, Mustafa Zihni TUNCA
İnovatif ve girişimci firmaların Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmelerine olanak tanıyan teknokentlerin sayısı ülkemizde gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada amaç; ...

DOĞRUSAL OLMAYAN MODELLER: TÜRKİYE İÇİN ENFLASYONUN STAR MODELLEMESİ
Fatma İdil BAKTEMUR
İktisadi zaman serilerinin çoğunluğu doğrusal değildir. Bu çalışma doğrusal olmayan zaman serileri yöntemine değinmektedir. 1960-2017 yıllık...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.